carnaval 2023

Kinderen Moergestel spreken met Oisterwijkse wethouder over kinderrechten


Het is belangrijk om aandacht te blijven vragen voor kinderrechten. Eén van de manieren om dat te doen is om in gesprek te gaan met kinderen zélf.

Bij de Kinderrechtentour was ook een ‘stembus’ (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Dat deden kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool Bienekebolders uit Moergestel tijdens de Kinderrechtentour 2022. Zij spraken vrijdag 2 december over de thema’s diversiteit en inclusie. Wethouder Dion Dankers nam ook deel aan het gesprek.

Wethouder Dankers: ‘Diversiteit en inclusie zijn lastige thema’s. Toch kunnen kinderen hier al prima over praten. Hoe ervaren zij inclusie? En welke betekenis geven zij aan het woord? Hoe ziet een inclusieve wereld er volgens hen uit? We hebben een open gesprek gevoerd. Het is mooi om te zien dat kinderen ontdekken dat zij een stem hebben en die mogen laten horen. Het is dan aan ons om naar die stemmen te luisteren en ons ervoor in te zetten dat iedereen mee kan doen.’

De Kinderrechtentour gaat langs alle regiogemeenten in Hart van Brabant. Met uit elke gemeente één groep kinderen (10 tot 12 jaar) die jongerenwerkers/docenten, beleidsmakers, wethouders, burgemeesters en lokale raadsleden ontmoet. Kinderen nemen volwassenen mee in hun belevingswereld. Want: wat moeten raadsleden voor de kinderen doen om hen gezond, gelukkig en veilig op te laten groeien?

De Kinderrechtentour is een samenwerking van Innovatienetwerk Jeugd, ContourdeTwern/R-Newt Kids, het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst en studenten van Fontys Pedagogiek. Het doel? Samen met kinderen, jongeren, jeugd(hulp)professionals, beleidsmakers en bestuurders mogelijkheden tot meer inspraak, invloed en initiatief in het regionaal jeugdhulpbeleid creëren.

Met elkaar werd gesproken over diverse thema’s – midden achter wethouder Dion Dankers (Bron: Gemeente Oisterwijk).