uitpunt

Gemeente Oisterwijk wil alsnog bewoning op recreatiepark De Noenes Haaren toestaan


Toen de destijds nog Gemeente Haaren het voorstelde, was het college van Oisterwijk tegen. Deze week heeft het huidige college (burgemeester en wethouders) van Gemeente Oisterwijk besloten ‘een woon- of een dubbelbestemming als voorstelbaar aan te merken om ter plaatse van De Noenes permanente bewoning toe te staan’.

Bewoners van De Noenes in Haaren komen samen voor een burendag.

Op De Noenes in Haaren staan recreatiewoningen, waarvan een deel bewoond wordt in een gedoogconstructie. Na onderzoek heeft het college nu besloten, een planologisch voorstel uit te werken, waarin het gebied wordt omgebouwd tot (ook) woongebied. ‘Er is tot op heden onder meer een juridisch onderzoek en een vergelijkend onderzoek uitgevoerd, er is een klankbordgroep gevormd, waarmee ook een drietal bijeenkomsten heeft plaatsgevonden en er heeft een oriënterend gesprek met de provincie Noord-Brabant plaatsgevonden. Aan de hand hiervan is in een notitie een aantal reële scenario’s/keuzemogelijkheden voor een passende planologische regeling geschetst om ter plaatse permanente bewoning toe te staan.’

Dubbelbestemming

Omdat mogelijk niet alle eigenaren hun woning willen omzetten naar een vast bewoonbare woning, stelt het college een dubbelbestemming voor met zowel recreatie als wonen. Voor bewoning dienen mogelijk aanpassingen gedaan te worden in verband met het bouwbesluit. De beoogde herbestemming moet gepaard gaan met een forse kwaliteitsverbetering. Ook wil de gemeente zorgen dat voldaan wordt aan planologische regelingen en randvoorwaarden. Die moeten nog nader worden uitgewerkt. Uiteraard moet een verder besluit hierover worden genomen door de gemeenteraad en volgt een proces tot het vormen van plannen, dat zo het er nu uitziet zal vallen onder de omgevingswet.

Het is een voor Oisterwijk redelijk unieke verandering in uitgangspunt, omdat voorheen altijd werd aangehouden dat recreatiegebieden niet voor bewoning bestemd zijn, en ook niet zouden worden.