The Make

Partij PRO Oisterwijk snapt niets van belastingverhoging inwoners en ondernemers


Wie in deze tijd van toenemende kosten op bijna alle vlakken extra belasting vraagt aan inwoners en ondernemers, is volgens partij PRO niet goed bezig. De partij snapt dan ook niets van de algehele belastingverhoging voor inwoners en ondernemers, die de meerderheid van de raad recent heeft goedgekeurd.

Het gemeentehuis van Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll)

PRO heeft in de gemeenteraad voorgesteld om de belastingverhogingen in 2023 tot 3,4% te beperken. Maar ze heeft daarvoor niet voldoende steun gekregen. PRO redeneerde dat de lonen met 3,4% stijgen, we de lasten voor de inwoners met niet meer dan dat percentage moeten laten stijgen. ‘Met ons voorstel zouden we het besteedbaar inkomen van onze inwoners gelijk houden. Dat lijkt PRO wel zo rechtvaardig. Maar de meerderheid van de gemeenteraad was het daar niet mee eens: het voorstel werd weggestemd. De raad stemde daarentegen wel in met een verhoging van 4,8%, precies zoals het college voorstelde in haar begroting voor 2023.’

PRO wil inwoners en bedrijven niet meer geld vragen dan nodig is. PRO snapt de redenen niet die de andere partijen en het college aanvoeren om ons voorstel af te wijzen. ‘Onze gemeente heeft meer dan voldoende geld in pot voor deze maatregel, want ook in 2023 blijft er weer veel geld over.’ Ter compensatie van enkele crisisdoelen werd samen 1,5 miljoen euro gereserveerd in de begroting, ‘maar die zijn voor heel specifieke doelen. Met de door ons voorgestelde maatregel helpen we niet alleen alle Oisterwijkers, maar ook de Oisterwijkse ondernemers. Denk aan hogere parkeertarieven, terrasbelasting, marktgelden, heffingen voor de afvalstoffen. En we pleitte voor het eerst in ons bestaan ook voor een verlaging van de onroerend goed belasting OZB. Want de crisis treft iedereen, ook huizenbezitters.’