carnaval 2023

Jong en oud ontmoeten elkaar met groot succes


Durendael en VSO hebben elkaar gevonden in een hechte samen-werking.

Jong en oud koken voor en met elkaar.

Leerlingen van Durendael én ouderen van VSO gaan in de periode van eind oktober tot midden december samen aan de slag in de keuken van de school. Een erg leuke manier van elkaar helpen én ontmoeten. Op vrijdagmiddag werken jong en oud in kooklessen waarbij oud én jong hun kookvaardigheden kunnen laten zien of uit kunnen breiden. Enthousiast gaan ze samen aan de slag om te komen tot een gezamenlijke maaltijd.