carnaval 2023

11 appartementen aan Rootven in Moergestel


Het college (burgemeester en wethouders) heeft positief gereageerd op een plan om in Moergestel 3 woningen te slopen en daar 11 appartementen te plaatsen.

Drie woningen weg; 11 ervoor terug. (Bron: Google Maps)

‘Op de percelen aan het Rootven 16, 18 en 20 zijn op dit moment 3 grondgebonden woningen aanwezig. Deze zijn verouderd en bouwkundig in slechte staat. Eigenaar is voornemens om de drie woningen te slopen en 11 huurappartementen te realiseren, waarvan 6 in het sociale segment en 5 in het middensegment…  … Om de beoogde appartementen juridisch-planologisch mogelijk te maken dient er middels een omgevingsvergunning afgeweken te worden van het bestemmingsplan.’ Het college heeft geen bedenkingen. Het plan past binnen de omgeving en omwonenden zijn geïnformeerd. Het is nu aan de raad om definitief te besluiten.