uitpunt

Oisterwijks B-team zoekt vrienden


Het B-team, de mensen die in Oisterwijk een bijdrage willen leveren aan het behoud en verhogen van biodiversiteit, zoekt vrienden.

Bomen planten zorgt voor meer biodiversiteit (Foto: Frans Kapteijns).

Het biodiversiteitsteam (B-team) Oisterwijk werkt aan het behouden en verbeteren van de verscheidenheid in planten en dieren en hun leefgebied in Oisterwijk. Hiervoor is hulp nodig. Voor een leefbare gemeente Oisterwijk, voor inwoners die zelf onvoldoende tijd of kennis hebben om op te komen voor biodiversiteitsbelangen en maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden.

Voor een donatie van € 12,50 per jaar worden uw belangen behartigt in biodiversiteitsbehoud of -herstel tegen verdroging, ontvangt u informatie over hittestress, wateroverlast en klimaatveranderingen, natuurweetjes en nieuws, krijgt u zeggenschap in het beleid en mag u deelnemen aan minimaal twee evenementen per jaar.

Aanmelden kan via www.bteamoisterwijk.nl