uitpunt

Jaarlijks Kerstbiljart in ontmoetingscentrum De Coppele Westend Oisterwijk


Dat in ontmoetingscentrum De Coppele jaarlijks een Kersttoernooi Biljarten wordt verzorgd is natuurlijk geen geheim. In de loop der jaren is een goede naam opgebouwd en de deelnemers zijn altijd weer enthousiast.

Het bestuur nodigt u uit!

Ook dit jaar is de organisatie rond en zijn er voor de winnaar – naast de eeuwige roem – mooie prijzen in de wacht te slepen. De voorrondes voor de biljartliefhebbers zijn op 10 en 17 december. De daaropvolgende finalewedstrijden zijn vervolgens op 28 en 29 december. Iedere inschrijver krijgt op 10 december een overzicht van de te spelen partijen. Schrijf op tijd in want er is een maximum aan het aantal deelnemers. De inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Albert Nooren, Kastanjestraat 13 of bel 06 438 958 68 en Jo van Straalen, Kastanjestraat 51 of bel  06 478 697. 95.