The Make

Gemeente Oisterwijk zet nog niet alle lichten uit


‘1 nacht de lichten uit!’, maar waarom alleen deze ene nacht?

Het is deze vrijdag het plan in wat landelijk de ‘Nacht van de nacht’ wordt genoemd: 1 nacht de lichten uit. Ook Gemeente Oisterwijk doet mee aan deze actie. Maar waarom alleen het raadhuis en de kerktorens, en waarom alleen deze nacht?

‘Wij doen mee aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober. De schijnwerpers op het Raadhuis, de kerken aan het Kerkplein, De Lind in Oisterwijk aan het Sint Jansplein in Moergestel en op het Monseigneur Bekkersplein in Haaren gaan tijdelijk uit,’ aldus de boodschap van het college (burgemeester en wethouders) aan de inwoners van onze gemeente. De acties is gericht op bewustwording bij inwoners en ondernemers om lichtvervuiling te voorkomen, uiteraard wel met behoud van veiligheid en nuttig gebruik.

Bewustwording

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties. Volgens hen behoort Nederland bij de meest verlichte landen ter wereld. ‘Het doel van Nacht van de Nacht is om Nederland donkerder en duurzamer te maken. Zeker nu er sprake is van de hoge energieprijzen is het een goed idee om hier aan mee te doen! Al die overbodige verlichting veroorzaakt lichthinder en energieverspilling. Ook raakt het ritme van mensen en dieren verstoord. Mens en dier hebben het natuurlijke ritme van de nacht nodig om uit te rusten, voor hun gezondheid en voor een sterke weerstand. Jaarlijks worden miljoenen trekvogels verstoord of ze sterven door lichthinder. Ook in Oisterwijk past Nacht van de Nacht bij onze visie op duurzaamheid.’

Natuurverstoring

Een geweldig mooie kiosk, vol in het licht (Foto: Douwe Bergsma)

Bijvoorbeeld natuurorganisatie IVN stelt over lichtvervuiling: ‘Licht is mooi, staat gezellig en het geeft ons een veilig gevoel. In de Nederlandse steden en dorpen is een donkere nachthemel zeldzaam. Dit is niet best, want ons overmatige gebruik van kunstlicht benadeelt zowel mensen als dieren. Naast dat het jammer is dat we geen heldere sterrenhemel kunnen bewonderen, heeft een verlichte nacht vergaande invloed op het dierenrijk. Zo onderdrukt kunstlicht de aanmaak van melatonine, waardoor het natuurlijke tijdsbesef in de war wordt geschopt. Dat heeft een effect op het gedrag, de voortplanting en vitaliteit van allerlei diersoorten. En dat zorgt voor heel wat problemen.’ Ook in de politiek komen wensen van minder licht aan bod; de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld stelt ‘dat lichtvervuiling – door gebouwen, kassen en verkeerswegen – drastisch moet worden beperkt. Verlichting veroorzaakt hinder voor mensen, planten en dieren.’

Gemeente

Gemeente Oisterwijk zet vandaag de verlichting op kerkgebouwen uit. De vraag is, of er nog meer kan. Meer verlichting die al of niet op bepaalde momenten overbodig aan staat en uit kan, anders gericht kan worden, langere perioden of mogelijk het gehele jaar. Immers, als het zoals gemeente aangeeft meer duurzaam en goedkoper is, als deze verlichting het ritme van mens en dier verstoort, en die verlichting op momenten overbodig is, waarom dan alleen deze nacht het licht uit? Niet alleen vandaag, niet alleen kerkgebouwen.

Een woordvoerder van het college laat desgevraagd weten dat komend jaar een aantal stappen worden genomen om lichtvervuiling tegen te gaan: ‘De Nacht van de Nacht is voor ons dit jaar een symbolische start van een reeks aan maatregelen die we aan het voorbereiden zijn. Zo zal de aanstraalverlichting van de gebouwen alleen nog ’s avonds branden en niet meer in de nacht en ochtend.’ Om energie te besparen worden verlichtingsbronnen omgebouwd naar LED; de helft is reeds gedaan; de andere helft volgt komende vijf jaar. Met behoud van een veilige situatie, wil de gemeente ook onderzoeken of het aantal lichtmasten op straat aangepakt kan worden.