lezing goed oud worden

Gemeente Oisterwijk wil sneller bouwen met apart team en 1 miljoen


‘Eindelijk’ zult u wellicht denken, en er zijn ook mensen die zeggen: ‘eerst zien’. Als het aan de burgemeester en wethouders is gelegen, gaat dat laatste gebeuren.

Wethouder Eric Logister.

Na instemming van de gemeenteraad, wil het college (burgemeester en wethouders) gaan werken aan een versnelling van de woningbouwplannen in de gemeente. 150 woningen per jaar – waarbij er al wat tijd verstreken is en met de wetenschap dat bouwplannen vaak 4-5 jaar duren voordat ze ook echt van de grond komen – vraagt om actie. ‘In 2020 is een prioriteitenlijst gemaakt van locaties die in aanmerking komen voor gebiedsontwikkeling … ‘  Daarbij heeft de raad op 16 juni opdracht gegeven de bouw te versnellen. Wethouder Eric Logister: “In de motie van de raad wordt gevraagd om de doorlooptijden van procedures te verkorten en regels te vereenvoudigen. Dat kan niet zomaar binnen de huidige werkwijze. Daarom stellen we voor om met een versnellingsteam te gaan werken. Een organisatieonderdeel dat zich kan focussen op de versnellingsopgave, aangestuurd door een programmamanager, werkend volgens een specifiek proces.”

In het plan is een set van maatregelen opgenomen om de woningbouwproductie te versnellen. De gemeente wil dat doen met een programmaorganisatie, programmamanager, programmatoets, werken volgens een specifiek werkproces, een stuurgroep en het vaststellen van een stedenbouwkundig kader. ‘Deze set van maatregelen zorgt voor versnelling van de woningbouw én realisatie van de juiste woningen,’ zo stelt het college.

1 miljoen

Voor dit doel wil het college van de gemeenteraad 1 miljoen euro reserveren. Vanuit dat fonds kunnen woningbouwprojecten sneller worden gerealiseerd. Het fonds kan vervolgens ook gevuld worden met opbrengsten uit exploitatie.

De snelle woningbouw is samen met de afgelopen week goedgekeurde tijdelijk woningbouw (klik hier) nodig om de woningnood (klik hier) aan te pakken.