carnaval 2023

Eigenaar vernielde boom in Oisterwijk moet herstelplan uitvoeren voor behoud


Recent bleek het wortelgestel van een monumentale boom, vermeld op de ijst met beschermde bomen, bij bouwwerkzaamheden vernield te zijn. Er is een onderzoek ingesteld, en daarvan is de uitslag bekend.

De boomspiegel is aangetast; boomwortels werden afgezaagd.

Ruud van der Star van Oisterwijkse Biodiversiteitsteam was boos, omdat met herhaling geconstateerd werd dat bomen in Oisterwijk, ondanks dat ze op de lijst staan, niet goed beschermd worden. Zo was er in dit geval een bouwvergunning afgegeven en werd een fundering uitgegraven rondom een boom. Elders was een asfaltbedekking bovenop de wortels de boosdoener. Volgens het B-team is er te weinig controle, en worden zij niet altijd vooraf gevraagd om een advies.Het komt dan voor – zo ook nu- dat de boom op zich blijft staan, maar de boomspiegel wordt aangetast; het stuk grond rondom de stam dat zo groot is als de takken erboven.

Bij de boom op een perceel aan de Boxtelsebaan werden – zo blijkt nu uit het onderzoeksrapport – ‘meerdere wortels afgezaagd waar onder 5 hoofdwortels met een diameter van circa 7 tot 9 cm.’ De boom staat aan een wandelpad, tussen de Boxtelsebaan en de Oude Haarenseweg. Aldaar is dierenkliniek ’t Spoor aan de achterkant bezig met een aanbouw. Volgens hen is de boom door diverse partijen bekeken ‘en de vergunning is verleend.’ In eerste instantie werd na de constatering de bouw hervat; later in de week werd er een bouwstop opgelegd, in afwachting van ander onderzoek. Het storten van de fundering werd uitgesteld.

De monumentale boom staat op de beschermde lijst van de gemeente.

Dat laatste blijkt nu een goede zaak. Uit het onderzoek van de boomdeskundige (klik hier) blijkt dat de boom nog voldoende stevig staat, maar ook dat er extra bouwkundige en grondwerkzaamheden moeten plaatsvinden om de wortels te laten herstellen. Zo moeten er beluchtingssystemen in de omliggende grond worden aangebracht; ook onder de nog te storten fundering. Verder moet er minimaal 5 kuub teelaarde worden gestort, en moet de boom gesnoeid worden om tijdelijk de bladmassa te reduceren. De grond rondom mag niet te hard worden aangestampt, om de wortels lucht en water te geven. Tevens moet de grond verderop vrij gehouden worden van bestrating, en moet de grond onder de reeds aanwezige bestrating worden geïnjecteerd  met voedingsstoffen.

Met deze maatregelen verwacht de boomdeskundige Pius Floris dat ‘vitale functies van de boom ondersteund en gestimuleerd’ worden. ‘De doelstelling is de boom met voldoende kwaliteit voor de lange termijn te behouden.’ Wil (of moet) men de boom behouden, dan zou men dit advies moeten opvolgen.

De gemeente heeft laten weten de in het rapport voorgestelde maatregelen over te nemen en gaat toezien op de uitvoering daarvan.