Krekul

Mensen in de zorg met vandaag Sanne van den Hoven


De Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties Oisterwijk (VHVO) organiseerde onlangs een contactavond voor de leden, in een nieuwe vorm.

De VHVO heeft tot doel de vele zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente met elkaar te verbinden. Daartoe worden enkele keren per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar de contactpersonen met elkaar hun ervaringen kunnen uitwisselen. Dit keer werd een nieuwe werkwijze uitgeprobeerd: vertegenwoordigers van twee verschillende organisaties beschreven daarbij het werk en de organisatie van de ander waarna de overige aanwezigen daarover vragen konden stellen en met elkaar in discussie konden gaan. Voor de eerste keer dat deze werkwijze werd gehanteerd traden Sanne van den Hoven, orthopedagoge, en Joset de Groot van Thebe De Vloet, zorgcentrum, op. Zo werden beide instellingen uitermate goed belicht en dat leverde zoveel stof voor discussie op dat de avond voorbij vloog.

Vandaag het gesprek met Sanne:

  • Kinderen ontdekken de natuur, bij de vakantieschool (Foto: Lilian Biervliet).

    Hoe heet je?

Sanne van den Hoven

Bedrijfsnaam: Sanne van den Hoven – Sinds 2012

  • Voor welke organisatie werk je?

Eigen Bedrijf, bedrijfsnaam is: Sanne van der Hoven

Sinds 2012

(De werkweek van Sanne varieert van 20 uur per week tot 50 uur per week)

  • Waar zet deze organisatie zich voor in/ wat is de belangrijkste doelstelling?

 Sanne biedt ambulante begeleiding (ong. 20 uur per week) in Den Bosch / De Meijerij.

Ambulante begeleiding is altijd bij mensen thuis die een WMO indicatie hebben, Sanne richt zich op mensen 18 – 30 jaar. Problematiek die speelt kan zijn: Mensen met autisme, verslaving, uitkering kwijtgeraakt, problemen op het werk, ook bij de GGZ lopen, etc. Door middel van gesprekken ondersteunt zij mensen en leert hen vaardigheden die zij toe kunnen passen zodat ze zelfstandig worden.

Voor de gemeente Oisterwijk:

*de vakantieschool.

*Maatjesproject.

*Samen erop uit (1x per mnd een activiteit voor mensen die op één of andere manier moeilijk mee kunnen in de maatschappij.

*wijklunches in de Pannenschuur, de Coppele en Haaren.

Geeft les / begeleiding aan kinderen in de klusklas op De Coppele. (voor kinderen die didactisch gezien om uiteenlopende redenen ‘aan het plafond ‘ zitten).

Is voorzitter van de WMO Coöperatie ‘de Meijerij ‘ (75 zzp-er begeleiden 1300 cliënten).

  • Hoeveel vrijwilligers werken er?

35, zij ondersteunen de projecten voor de gemeente Oisterwijk, zoals de zomerschool, de lunches etc.

  • Wat is een grote droom van je in je werk voor jouw bedrijf?

T.a.v. de ambulante begeleiding: Een eigen ruimte, bijv. een fijne schuur met goede faciliteiten die warmte uitstraalt. Hier kunnen cliënten naar toe komen om bijv. 1.5 uur creatief bezig te zijn in combinatie met een coaching gesprek met Sanne

–      Wat is je drive?

Mensen iets leren. Uitvinden welk pad bij welk individu past. Kijkend naar wat zijn iemands beperkingen, maar vooral ook wat zijn iemands mogelijkheden. Skills bijbrengen die iemand zelf toe kan passen in zijn of haar leven.

–      Wat heb jij een andere VHVO-partner te bieden, wat mogen ze bij jou ‘halen ‘? Waar ben je goed in?

Sanne heeft kennis van mensen met een beperking;

Sanne wil en kan sparringspartner zijn in moeilijke situaties;

Is goed in het organiseren van grote activiteiten;

Is bereid te helpen;

Heeft kennis over de WMO;

Is goed in mensen in hun kracht zetten, kijken wat haalbaar is, en positieve benadering.

 

Klik en lees hier ook het verhaal van Joset!

DTZ logo low