carnaval 2023

Mensen in de zorg met vandaag Joset van De Vloet


De Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties Oisterwijk (VHVO) organiseerde onlangs een contactavond voor de leden, in een nieuwe vorm.

De VHVO heeft tot doel de vele zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente met elkaar te verbinden. Daartoe worden enkele keren per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar de contactpersonen met elkaar hun ervaringen kunnen uitwisselen. Dit keer werd een nieuwe werkwijze uitgeprobeerd: vertegenwoordigers van twee verschillende organisaties beschreven daarbij het werk en de organisatie van de ander waarna de overige aanwezigen daarover vragen konden stellen en met elkaar in discussie konden gaan. Voor de eerste keer dat deze werkwijze werd gehanteerd traden Sanne van den Hoven, orthopedagoge, en Joset de Groot van Thebe De Vloet, zorgcentrum, op. Zo werden beide instellingen uitermate goed belicht en dat leverde zoveel stof voor discussie op dat de avond voorbij vloog.

Vandaag het gesprek met Joset, binnenkort volgt dat van Sanne:

De Vloet in Oisterwijk (Bron: Google Maps)

– Hoe heet je?

Joset de Groot

– Voor welke organisatie werk je? En hoe lang al?

Thebe De Vloet, al 21 jaar

– Waar zet deze organisatie zich voor in/ wat is de belangrijkste doelstelling?

Thebe De Vloet is een woonzorginstelling voor (meestal) oudere mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Mensen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat alle zorg thuis is ingezet en deze niet meer toereikend is.
Als een bewoner in De Vloet komt wonen is er al een complexere zorgvraag dan dat we een aantal jaren geleden zagen. Niet alleen een zorgvraag vanwege ouderdom, maar ook door een vorm van dementie, een hersenbloeding, de ziekte van Parkinson, etc. Door deze complexiteit zien we ook dat bewoners hier minder lang wonen dan voorheen.

De Vloet laat bewoners zoveel mogelijk zelf de regie laten behouden, zolang dat kan. Dit wordt per individu bekeken, wat is voor deze persoon belangrijk? En uiteindelijk op een waardige manier het leven afronden. De Vloet staat voor goede zorg en begeleiding in samenwerking met het netwerk van de bewoner.

– Hoeveel vrijwilligers werken er?

Thebe De Vloet heeft 120 vrijwilligers die diverse taken uitvoeren voor bewoners.
Bijvoorbeeld ondersteunen in een huiskamer, gastvrouw/heer/aanspreekpunt zijn, verzorger van het dierenverblijf, maar ook binnen de vrijetijdsbesteding/welzijn voor bewoners zoals wandelen, gym, schilderen, duo fietsen, kaarten, bingo, handwerk, muziek. Ze kunnen helpen bij de invulling van feestdagen, kunnen maatje zijn van een bewoner met een klein netwerk (1 op 1 contact). Ook helpen in het restaurant of het verzorgen van een koffieronde en regelzaken zoals wisselende exposities en tentoonstellingen verzorgen behoren tot de mogelijkheden.

– Wat is een grote droom van je in je werk voor deze organisatie?

Wat je ziet is dat de samenleving veranderd. Eerst was de zorg de verantwoordelijkheid van de overheid/zorgorganisaties. Maar doordat ouderen steeds meer behoefte krijgen aan het voeren van eigen regie, het gebrek aan personeel en de hoge kosten wordt het netwerk steeds belangrijker. Er zijn steeds minder professionals in de zorg, dus er is meer verantwoordelijkheid voor het netwerk. Er moet bewustwording komen bij het personeel en het netwerk van deze verschuiving.

Wat Joset hoopt is dat de goede zorg geboden kan blijven worden. Maar dan door een combinatie van netwerk, vrijwilligers en professionele zorg. Een goede samenwerking dus.
Het netwerk blijft zoveel mogelijk doen en het personeel vult aan zodra dit nodig is.

Mensen worden gelukkiger, omdat het netwerk meer betrokken is en dus meer nabijheid door hen wordt geboden en er sprake is van meer regie in het eigen leven.

– Wat heb jij een andere VHVO-partner te bieden, Wat mogen ze bij jullie/jou ‘halen’? Waar zijn jullie echt trots op of waar zijn jullie echt goed in? Hebben jullie een speerpunt voor dit jaar?

Joset is goed in het begeleiden van vrijwilligers, ze kan goed luisteren, goede matches maken, is laagdrempelig, heeft een goede en uitgesproken mening, kan goed organiseren en heeft de drive om te kijken naar de persoon die ze voor zichzelf heeft. Welke interesses zijn daar en welke motivatie heeft iemand?

Want: Het is niet vanzelfsprekend dat iemand iets voor een ander wil doen. Haar drive is dus ook om deze mensen een goede begeleiding te bieden en een fijne werkomgeving te creëren.