The Make

Informatie avond voor bouw 200 woningen in Moergestel


Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) heeft de intentie om ongeveer 200 nieuwe woningen te bouwen in Moergestel. Op dit moment wordt er in samenspraak met de gemeente aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonwijk Heiligeboom gewerkt.

Op woensdag 21 september om 19.15 uur vindt in Cultuurcentrum den Boogaard een informatiebijeenkomst plaats voor alle omwonenden en belangstellenden.

Een nu nog onbebouwd gebied aan de Heiligenboom in Moergestel (Bron: Google Maps)

De gemeente wil omwonenden en andere belangstellenden zo vroeg mogelijk betrekken bij het ontwikkelen en realiseren van de wijk Heiligeboom. Daarom nodigt BPD je uit voor een 1e kennismaking om je te informeren over de ontwikkelingen. De inloop is vanaf 19.00 uur. De presentatie start om 19.15 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt in groepen gesproken over verschillende thema’s. De projectteamleden van BPD, het stedenbouwkundig bureau SVP en de gemeente zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De bijeenkomst eindigt om 20.30 uur. Tijdens deze avond wordt er nog geen informatie gegeven over de woningtypes, plattegronden en verkoopprijzen. Wel wordt je geïnformeerd over de planning en het vervolgproces. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar ontwikkeling.zuid@bpd.nl.