Krekul

Geen discriminatie bij opvang vluchtelingen in Oisterwijk


‘Gemeenten die alleen Oekraïense asielzoekers op willen vangen, maken zich schuldig aan discriminatie’ – College voor de Rechten van de Mens.

Medio dit jaar kwam deze stelling landelijk in het nieuws. Door onze redactie werd die tegen het licht gehouden van de lokale situatie van dat moment: een tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen op Klein Oisterwijk, en het voornemen die doelgroep te huisvesten in een klooster in Moergestel. Beide locaties werden opgezet voor in eerste instantie de Oekraïense vluchtelingen. Strikt genomen zou dat inhouden, dat Gemeente Oisterwijk met opvanglocaties voor alleen deze doelgroep, niet alle vluchtelingen gelijk behandeld. Zou men bovenstaande stelling volgen, dan zouden die locaties ook toegankelijk moeten zijn voor andere vluchtelingen (klik en lees meer).

Alsnog
Op de door onze redactie aan de burgemeester gestelde vragen kwam destijds geen antwoord. Gedurende twee weken driemaal vragen, was helaas niet voldoende om de aandacht van de burgemeester op deze stelling van het College voor de Rechten van de Mens te vestigen. Er kwam dan ook geen uitleg of visie, hoe het college (burgemeester en wethouders) tegen dit onderwerp aankijkt. Het antwoord kwam begin deze week alsnog , via de woordvoerder van onze burgemeester: ‘We vangen in Oisterwijk alle soorten vluchtelingen/asielzoekers/statushouders op. De opvang is niet exclusief voor alleen Oekraïners, zoals bijvoorbeeld ook tijdens de informatieavond over Klooster Nieuwenhof in Den Boogaard is toegelicht.’

Prioriteiten

Commissaris van de Koning, Ina Adema, samen met onder andere Burgemeester Hans Janssen op de Reebok tijdens een eerdere opvangperiode aldaar (Foto: Gemeente Oisterwijk).

Uit de diverse berichtgevingen over de verschillende opvanglocaties, blijkt duidelijk dat er per locatie prioriteiten worden gegeven aan bepaalde groepen. Bij het klooster in Moergestel werd vermeld dat er in eerste instantie sprake zal zijn van opvang van Oekraïense vluchtelingen en als er ruimte over is eventueel statushouders; opvang van asielzoekers (zonder verblijfsstatus) is niet aan de orde. Op Klein Oisterwijk worden volgens het gemeentelijk bericht alleen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Ook op camping Morgenrood worden volgens de gemeente Oekraïense vluchtelingen gehuisvest.

Toen en nu

De opvang voor asielzoekers op camping De Reebok was er medio augustus nog niet. Die opvang zou begin september bekend gemaakt worden en is ingericht voor (in eerste instantie) specifiek asielzoekers. De opvang van asielzoekers die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning (niet zijnde Oekraïense vluchtelingen) was daarvoor in Oisterwijk alleen op de AZC locatie aan de Kievitsblekweg. Hier in beginsel geen Oekraïners.

Verwarring

De nuance in dit verhaal zit in het verschil tussen de betekenis van enerzijds de organisatie ‘Gemeente Oisterwijk’ (met een hoofdletter, de raad, college en ambtelijk) , en met dezelfde naam het geografische gebied van de gemeente (het grondgebied van alle kernen samen, inclusief het buitengebied). Ook in het woord ‘Oisterwijk’ kan die verwarring ontstaan. In dit geval doelt bovenstaande woordvoerder duidelijk op de gehele gemeente, het grondgebied van alle kernen samen, en duidelijk niet op alleen de kern Oisterwijk, en ook niet op alleen de organisatieverantwoordelijke voor de opvang per locatie. Nog steeds is het COA verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, en heeft Gemeente Oisterwijk (de organisatie) de extra opvang van hoofdzakelijk Oekraïense vluchten opgepakt. Daarnaast biedt Gemeente Oisterwijk indien mogelijk ook ruimte aan statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

Zo komen alle vormen van vluchtelingen aan bod voor opvang in onze gemeente. Kijkt men naar de gemeente (het grondgebied), dan is de stelling van het College voor de Rechten van de Mens minder strikt, en is er in onze gemeente geen sprake van discriminatie.