carnaval 2023

Studenten recht op energietoeslag volgens rechter


Gemeente Oisterwijk geeft het niet; de gemeenteraad van Tilburg wil het wel; enkele studentensteden in ons land geven het al wel; de rechter heeft nu besloten:

Uitsluiten van studenten als groep mag niet; ze hebben net als ieder ander recht op de energietoeslag.

Een student in Nijmegen heeft van de rechter gelijk gekregen, en heeft recht op de energietoeslag. Deze toeslag is er voor mensen met een minimum inkomen, vanwege de toegenomen energiekosten. Gemeenten (in dit geval die van Nijmegen) mogen volgens de rechter geen onderscheid maken tussen specifieke groepen. Gemeenten hebben voor de uitvoering van de toeslag advies gekregen van het ministerie, maar dat advies is geen wet en dient door de gemeenten zelf te worden afgewogen. In het voorbeeld van Nijmegen was de rechter van mening dat de gemeente een verboden onderscheid maakt tussen inwoners in dezelfde financiële situatie, hetgeen de toelage voor is bedoeld.

Overigens staat in het wetsvoorstel dat het niet uitmaakt of de energierekening van de aanvrager werkelijk hoger is geworden. Daarmee zou ook geen controle nodig zijn op de werkelijke hoogte van een energierekening, en kunnen (mogelijk) ook studenten (en anderen) die geen hogere rekening hebben de toeslag ontvangen.

Het gemeentehuis van Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll)

Volgens de studentenbond zullen er meer rechtszaken volgen, als de overheid hun beleid niet aanpast. Er zijn gemeenten die hierop vooruitlopen en nu al studenten een uitkering geven. Gemeente Oisterwijk heeft recent laten weten dat studenten zijn uitgesloten voor een energietoelage, ondanks dat hun eigen persbericht aangaf: ‘Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag moet iemand in onze gemeente wonen, ouder zijn dan 21 jaar, degene zijn die de energiekosten betaalt en een laag inkomen hebben.’ In het persbericht werden studenten niet uitgesloten; in de nadere toelichting waren inwoners onder de 27 jaar met een studiefinanciering wel uitgesloten.

Inwoners die vinden dat ze recht hebben op een uitkering (ook als de voorwaarden dat uitsluiten), moeten deze eerst aanvragen bij de gemeente. Als daarop een afwijzing volgt, kan men bezwaar maken, uiteraard voorzien van argumentatie. Indien dat bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, kan iemand aan de rechter vragen om een uitspraak.

Ben je student? Kijk dan hier wat je kan doen…