Care Inn

Zomerbridge in De Bunders Oisterwijk


Bridgeclub De Bunders in Oisterwijk organiseert in samenwerking met enkele enthousiaste leden dit jaar weer de Zomerbridge, waaraan iedere bridger kan deelnemen.

Bridge is een gezellig en leerzaam kaartspel (Bron Moergestel TV)

Deze begint op dinsdagavond 17 mei en eindigt op dinsdagavond 16 augustus; met uitzondering van 19 juli. Dus in totaal 13 maal. De Zomerbridge vindt plaats in het Trefcentrum van de Brede school De Bunders, Frans Halsstraat 32. Tijdens deze Zomerbridge kan vanaf 19.00 uur in het Trefcentrum worden ingeschreven. De kosten voor deelname bedragen per speelavond per persoon € 2,00. De speelavond begint om 19.30 uur en eindigt uiterlijk om 23.00 uur. Rond 21.00 uur is er een korte pauze.

Er wordt gespeeld met een A en een B – lijn met elk maximaal 32 spelers. Tijdens het spelen wordt gebruik gemaakt van bridgekastjes (Bridgemate II), waardoor de uitslag direct na het spelen bekend wordt gemaakt. Ook wordt op verzoek de uitslag per E-mail toegezonden. Tijdens de pauze en na het spelen kan in de barruimte een drankje worden gebruikt. De bar sluit om 23.30 uur. De kosten van deelname en van de verbruikte consumpties kunnen alleen door middel van pinnen worden betaald.

Parkeergelegenheid bevindt zich in de nabijheid van het Trefcentrum. Voor vragen over de Zomerbridge: telefoon 06-10443528 of E-mail debundersbridgeclub@gmail.com