lezing goed oud worden

Wethouder Oisterwijk geeft toe dat communicatie beter kan maar verzaakt opnieuw


Raadsleden vragen om betere communicatie, de wethouder belooft dat direct te doen, maar verzaakt opnieuw.

Marieke Moorman (PGB) merkte maandag in de raadsvergadering op: ‘Afgelopen maandag 4 juli en dinsdag 5 juli werden in respectievelijk Den Domp en Tiliander omgevingsdialogen georganiseerd over ‘flexwonen’ op een aantal voorgestelde locaties. In Moergestel wordt deze nog georganiseerd. In beide bijeenkomsten werd door inwoners aangegeven dat er niet voldoende helder en niet voldoende breed op persoonlijk niveau is uitgenodigd door de gemeente. Enkel direct aanliggende percelen werden volgens hen gericht uitgenodigd. PGB ziet dit als een gemiste kans.’

Burgemeester

Opgemerkt mag worden dat burgemeester Hans Janssen voor beantwoording het woord geeft aan wethouder Eric Logister. Volgens de burgemeester is Logister de verantwoordelijk wethouder. Dat is juist waar het om woningbouw gaat, maar indien het de uitvoering van het communicatiebeleid betreft is het de burgemeester zelf die verantwoordelijkheid draagt.

Voldoende

(Verantwoordelijk) wethouder Eric Logister gaf kort aan de raad uitleg over wat de gemeente nu doet, welk traject ze doorlopen, en dat ze aan de voorkant van het proces zitten. ‘We willen met de inwoners in gesprek. In eerste instantie de mensen rondom de locatie, maar ook breder.’ Volgens de wethouder zijn inwoners via meerdere media breed uitgenodigd om mee te doen aan de dialoogavonden.

Geweigerd

Wat de wethouder echter niet benoemt, is dat hij (namens hem zijn woordvoerder) geweigerd heeft de data en tijden van de bijeenkomsten voor publicatie beschikbaar te stellen aan onze redactie. Raadslid Frank de Werdt (CDA) merkt op dat de uitnodigingen die er volgens de wethouder voldoende zijn geweest tekort schieten, omdat de data en tijden ontbreken. Hij ziet dat als een groot gebrek in de communicatie en heeft zelf moeten navragen wanneer deze zouden zijn, en werd daardoor pas op de middag voorafgaande aan een van de bijeenkomsten hiervan op de hoogte gebracht.

Toegegeven

Wethouder Eric Logister achter zijn bureau in het gemeentekantoor van Oisterwijk (Bron: Twitter Eric Logister).

De wethouder is, zo geeft hij zelf aan, echter ook niet doof voor de opmerkingen dat er meerdere mensen het gevoel hebben/ niet in de gelegenheid zijn geweest mee te praten. Het is daarom dat hij intern heeft afgesproken nog deze week opnieuw aandacht te geven aan dit onderwerp in de gemeentelijke publicaties, voorafgaande aan de bijeenkomst in Moergestel. Die publicaties kunnen overigens ook beter en goedkoper, maar daarover ging het maandag niet in de raad.

Opnieuw verzaakt

Nog geen vijf minuten na de toezegging van de wethouder, blijkt dat deze opnieuw verzaakt. Raadslid Jean Couams (PRO) merkt namelijk op dat deze maandagavond nergens te vinden is waar en wanneer de bijeenkomst van dinsdag in Moergestel te bezoeken is. De wethouder vertelt tijdens de vergadering dat die bijeenkomst om 19.00 uur in Den Boogaard is, maar het is niet openbaar gecommuniceerd richting de inwoners. Duidelijk is dat zijn belofte van enkele minuten eerder om het deze week beter te communiceren, simpelweg niet is uitgevoerd.

Raadslid Moorman blijft benadrukken dat naast de openbare communicatie, de inwoners via een persoonlijke brief te beperkt worden uitgenodigd. Eveneens een bekend probleem, juist waarom ook openbare publicatie van belang is.