carnaval 2023

Minder incidenten maar registratie politie inzet asielzoekers en AZC Oisterwijk blijft onvolledig


Uit het meest recente overzicht van incidenten (met AZC bewoners waar politie bij aanwezig is geweest), blijkt dat de registratie bij politie nog geen volledig beeld geeft van de werkelijke situatie. De indruk is wel dat het aantal incidenten waar politie bij is geweest minder is dan eerdere jaren.

Politie op AZC in Oisterwijk, komt vaak op de redactie binnen als tip, waarna informatie kan worden opgevraagd bij COA en politie (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

De politie registreert haar inzet en de verslagen daarvan in hun computersysteem. Uit dat systeem worden jaarlijks overzichten beschikbaar gesteld met daarin incidenten binnen de gemeente Oisterwijk, waar AZC bewoners bij betrokken zijn. Deze overzichten geven een indruk van de mate van overlast die veroorzaakt worden door (een klein aantal)  asielzoekers. Deze registratie is anders dan die van het COA; het grootste verschil is dat in het politie overzicht ook gebeurtenissen staan vermeld die buiten het terrein van het AZC plaats vinden. COA registreert alleen wat er op de locatie gebeurt.

Minder

Recent bleek uit de cijfers van het COA, dat in tegenstelling tot landelijk,  het aantal incidenten op het AZC in Oisterwijk is toegenomen. Deze toename is met name veroorzaakt door alleenstaande minderjarigen ten tijde van de corona periode. Het betreft hier alle incidenten met alle vormen van geweld; veelal ook waar geen politie bij is geweest. Met de nu beschikbare informatie van politie, lijkt het dat het aantal incidenten waar politie bij aanwezig is geweest minder is dan voorgaande jaren. Iets wat overeenkomt met de indruk die we kunnen opmaken uit onze nieuwsberichten*.

Onvolledig

Helemaal zuiver is dat echter niet. Het achteraf op verzoek toegezonden overzicht (zie onder) van politie blijkt niet volledig. Zo ontbreken in 2021 ongeveer tien incidenten in het overzicht van politie, die wel op onze website staan vermeld. Volgens de gegevens van politie zou er na 2 mei geen enkel incident meer zijn geweest met AZC bewoners waar politie bij is geweest; in het nieuws staan er in diezelfde periode vier vermeld.

Andersom – omdat onze redactie afhankelijk is van wat inwoners aan onze redactie melden en wat organisaties daarover vervolgens aan informatie verstrekken – blijken er in het overzicht van politie in 2021 zes incidenten te staan die bij onze redactie niet bekend waren. Het betreft een openlijke geweldpleging, diefstal fiets, vernieling, eenvoudige mishandeling, overtreding overig en een winkeldiefstal. In 2022 vermeld de politie vier incidenten; in het nieuws geen enkele. Het betreft een winkeldiefstal, een eenvoudige mishandeling en twee bedreigingen.

Bekend

Dat de overzichten van politie onvolledig zijn is bij verantwoordelijk burgemeester Hans Janssen bekend. In 2019 werd door onze redactie voor het eerst ontdekt dat de registratie van politie grotendeels niet overeenkomt met de praktijk. Deze informatie werd door het college (burgemeester en wethouders) aan de raad beschikbaar gesteld. Het college wist dat deze cijfers overduidelijk onvolledig waren, maar heeft verzuimd dit in de informatie aan de raad te vermelden. Die informatie werd destijds, en ook in de jaren daarna gebruikt door het college en raad om inzage te krijgen in de problematiek rondom een groepje overlastgevers dat op het AZC verblijft. Hoofdzakelijk (niet uitsluitend) betrof het alleenstaande asielzoekers, veelal (niet uitsluitend) minderjarig, die weinig kans maken op een verblijfsvergunning.

Onopgelost

Destijds heeft de politie laten weten dat de overzichten niet volledig zijn, omdat bij de registratie geen adres van de betrokkenen bekend is, er geen ID bewijs beschikbaar is, of omdat bijvoorbeeld een andere AZC locatie staat opgegeven. Ook wordt door agenten niet altijd in de tekst vermeld dat het om AZC bewoners gaat. Extra opvallend is dat er in het overzicht ook incidenten ontbreken die op de AZC locatie hebben plaats gevonden. Dit probleem blijkt nog niet opgelost.

De woordvoerder van politie laat weten dat ze deze omissie bespreekbaar gaan maken in het overleg met gemeente en COA. of en zo welke oplossing hiervoor komt is nog niet bekend.

Overzicht van de bij politie geregistreerde incidenten in Oisterwijk, waarbij AZC bewoners betrokken zijn. Een aantal incidenten staan dubbel vermeld. (Bron: Politie)

 

* Wij vermelden dat bij een incident AZC bewoners/ asielzoekers betrokken zijn indien:

  • Het op de AZC locatie zelf is;
  • Waarneming ter plaatse; bijvoorbeeld van de personen zelf of van politie ter plaatse;
  • Indien agenten de verdachten/ slachtoffers naar het AZC terugbrengen;
  • Indien het COA desgevraagd laat weten dat het om bewoners van AZC gaat;
  • Indien politie die informatie geeft in persbericht of na persvragen.