Krekul

LOVO en Moergestel TV door college Oisterwijk opnieuw erkend als formele omroep


Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om aan het Commissariaat voor de Media een positief advies uit te brengen betreffende de aanwijzing van de lokale publieke media-instelling. Volgens het college voldoet Stichting Ohm (LOVO en Moergestel TV) aan de eisen gesteld in de Mediawet.

MTV op pad in Moergestel (Foto: Masja Vlaminckx)

De vijfjaarlijkse periode waarvoor het Commissariaat voor de Media (CvdM) op grond van de Mediawet zendtijd heeft toegewezen aan Stichting Ohm, loopt af op 22 oktober 2022. Stichting Ohm heeft het CvdM verzocht haar opnieuw voor een periode van vijf jaar de zendtijd als lokale omroep toe te wijzen voor de gemeente Oisterwijk. Het CvdM kan het verzoek pas honoreren nadat de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de omroepinstelling voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt aan de rechtspersoonlijkheid en de representativiteit van de programmaraad. Voordat het CvdM een definitieve beslissing neemt, moet de raad advies uitbrengen over deze vraag.

De beide omroepen, samen in de stichting, voldoen volgens het college aan de mediawet. ‘De programma’s zijn bestemd voor de inwoners van gemeente Oisterwijk en deze zijn gericht op bevrediging van de in onze gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften. Hiermee zijn de programma’s van algemeen nut. Deze doelstelling komt overeen met wat de Mediawet op dit punt als eis stelt aan een lokale omroep. Ook heeft de stichting in haar statuten een programmaraad vermeld, met daarin vertegenwoordigers uit de gemeente van alle in de Mediawet genoemde stromingen.

Naast beide omroepen, is Haaren vertegenwoordigt op de lokale televisie door actieve vrijwilligers die daar filmen en uitzenden binnen de uitzendtijd van LOVO.

De crew van Lovo