carnaval 2023

Inwoner roept gemeente op om groen in de wijk te behouden


Middels een ingezonden brief, schrijft een inwoner aan de Duifhuisweg in Oisterwijk, wat menig omwonende graag wil: behoud van het groen in de wijk; geen tijdelijke woningbouw op het speelveldje.

Beste medewerker gemeente, beste wethouder Eric Logister,

Een van de locaties die de gemeente ziet als mogelijke plek voor tijdelijke woningbouw (Bron: Google Maps).

In de aanloop naar de behandeling van het voorstel realisering flexwoningen wat door het college aan de raad zal worden voorgelegd doe ik een finale oproep om de locatie zuidzijde Duifhuisweg daarin te ontzien.

Oisterwijk, “Parel in het groen”, dat is waarmee de stad zich naar buiten toe profileert. Tegelijkertijd zien we een beweging waarin snippergroen binnen de gemeente wordt gezien als kansrijke locaties voor het plaatsen van flexwoningen.

In mijn contact met Frans Kapteijns hierover val de term “hittestress”. Hoe actueel was dat niet in de afgelopen week? Heeft u het NOS avondjournaal van maandag 18 juli gezien? Een mooie reportage over de inspanningen die de gemeente Arnhem doet om te komen tot meer vergroening van de stad. Een reportage die liet zien dat het temperatuursverschil tussen verstedelijkte en vergroende zones in de stad op kan lopen tot 5 graden Celcius.

Dat triggerde mij en deed me meteen denken aan het opofferen van ons “Wolvenveldje” aan de bouw van flexwoningen. Een veldje waar de konijnen rondhuppelen en een pleintje wat een ecologische verbinding vormt met het buitengebied. Een groene long in de wijk Pannenschuur met een sterk sociale functie.

Buurtinintiatieven worden in Arnhem gestimuleerd: https://storymaps.arcgis.com/stories/c9462150863f44a39ac8983881679c97 Eenzelfde koers wordt in de gemeente Tilburg gevoerd. In het coalitieakkoord 2022-2026 staat dat de gemeente wil bouwen aan een omgeving met een betere luchtkwaliteit en minder hittestress. En Oisterwijk, “Parel in het groen”? De gemeente Oisterwijk verzamelt snippergroen op eigen grond om te komen tot realisering van tenminste 50 flexwoningen.

De eerste ontgroening/ verstedelijking aan de oostzijde van het Duifhuisplein (Spreeuwenburgerweg) heeft recentelijk al plaatsgevonden. Daar zijn drie markante bomen gerooid ten behoeve van de bouw van een woning. Stukje bij beetje tornen we aan de leefbaarheid van dit “Wolvenveldje” door het nu als kansrijke bouwlocatie te bestempelen. Een sluipend proces.

Mijn finale oproep en een appel aan de gemeente Oisterwijk om recht te doen aan de status van het “Wolvenveldje” én aan het gevolg geven van de wijze waarop de gemeente zich naar buiten toe wil profileren. “Parel in het groen”. Geen opoffering van snippergroen, maar zoeken naar een geschiktere, liefst centrale, locatie. Aankopen als dat nodig is (waarbij een financieel risico na 15 jaar nihill genoemd kan worden bij terugverkoop). Uitstralen waar je als gemeente voor staat en je burgers serieus nemen!

Ik wens u een goed reces toe.

Met vriendelijke groet,

Peter Ketelaars,
Oisterwijk