The Make

Gebrekkige informatie blijkt tijdens informatie avond woning projecten gemeente Oisterwijk


Een aanwezige inwoner heeft een verslag geschreven van de informatie avond over voorgenomen plaatsing van ‘tijdelijke’ woonruimten, die Gemeente Oisterwijk wil plaatsen op diverse plekken in Oisterwijk. U leest het verslag hieronder:

Project Flexwoningen Oisterwijk

Een voorbeeld van flexwoningen  (Foto: MyBase)

Dinsdagavond 5 juli was de inspraakavond. Aan het begin bleek al direct hoe weinig direct-belanghebbenden die rondom de locaties wonen persoonlijk geïnformeerd zijn door de gemeente. (bijv. voor de locatie Langvennen Noord was maar naar 2 omwonenden een brief gestuurd). Waar men eerder bij geplande ophanghaken aan lantaarnpalen voor de vuilniszakken destijds elk huishouden een informatiebrief stuurde, meent Gemeente Oisterwijk het nu af te kunnen doen met slechts een enkel adres te informeren.

Veelal aan de Duifhuisweg was men wel goed benaderd door de gemeente (en/of via buurtbewoners – Red.). Daarom was daar al veel aversie tegen de plannen en is dit volop gemaild naar de gemeente. Waarop deze plek al op de laagste prioriteit kwam volgens de wethouder. Ook werd tussen neus en lippen door gemeld dat de woningen voor Midden Brabant beschikbaar komen, dus niet alleen voor mensen direct uit Oisterwijk. Dus men schiet hier het doel overduidelijk voorbij. Het plan is om deze demontabele woningen tijdelijk (10 – 15 jaar!) op de locatie te laten staan. Na 15 jr. zouden deze dan weer verwijderd worden. Na de selectie van 4 locaties uit het totaal aantal (uit Haaren, Oisterwijk en Moergestel), wordt met een coöperatie of ontwikkelbureau samengewerkt. Dan worden de overgebleven locaties verder beoordeeld op realisatiemogelijkheden en worden de definitieve locaties bepaald. Dit komt op de agenda van de raadsvergadering van 22 september 2022.

Onduidelijk blijft nog steeds hòe men tot deze keuze voor locaties is gekomen in woonwijken waar al veel sociale woningbouw staat en waarom niet de beschikbare groenstroken in andere wijken, bijv. woonwijken met villa’s. Oisterwijk wil toch een eerlijke gemêleerde verdeling van woningbouw in alle wijken? Als alternatieve locaties werd door aanwezige omwonenden de brede groenstrook aan de Oranjelaan en het Taxandria-terrein benoemd als ideale locatie, onder luid applaus.

Alle genoemde locaties verwachten parkeerproblemen en overlast van de doelgroepen die men in deze flexwoningen wil gaan plaatsen alsmede een waardedaling van de huizen van direct omwonenden! De door Gemeente Oisterwijk beoogde doelgroepen zijn: gescheiden mensen, starters, 1-2 pers. huishoudens, vergunninghouders (het nieuwe woord voor statushouders!) en mogelijk ex-gedetineerden werd uit de zaal geopperd.

Reacties uit de menigte:

Duifhuisweg
Het beoogde veld heeft nu een sociaal karakter voor de wijk, zoals: voetballen, samenkomen, tenten uitproberen. Er ligt een ondergronds wateropvangbekken. De grond is soms drassig zodat men wegzakt, hoe wil men daar bouwen? Deze laatste groenvoorziening wordt dan zo weggehaald uit deze wijk. Dat zou niet moeten.

Langvennen-Noord
De locatie heeft een landelijk karakter aan een oude weg van Tilburg naar Den Bosch (Hoog Heukelom/Donkersteeg). Een deel van de locatie is druk in gebruik als hondenuitlaatweide. Hierin staan 45 beschermde fruitboomsoorten al langere tijd die dan gekapt zouden moeten worden. De locatie dient als ‘groene buffer’ tussen de bestaande wijk en Pannenschuur 6, welke over enkele jaren gerealiseerd wordt. Deze buffers staan in beleidsafspraken met de gemeente Tilburg voor toekomstige ontwikkelgebieden! Bij Pannenschuur 6 worden tegen deze locatie aan al 350 woningen in de sociale sector gebouwd. Waarom dan ook nog deze tijdelijke woningen?

Moergestelseweg
Leidt tot overlast voor de manege. Gevaarlijke omgeving door verkeersdrukte. Het gebied staat gepland als sportgebied. Hierdoor verliest men een deel van de beschikbare grond.

Nicolaas van Eschstraat
Het gebied is in gebruik als laad- en losgedeelte van een bedrijf. Overlast van bezoekers die in- en uitstappen uit auto’s, wat men nu ervaart bij de Krekul.

Note: Het betreft in dit verslag alleen de bijeenkomst voor Oisterwijk. Die voor Haaren is al geweest; die van Moergestel volgt volgende week. Inwoners die vragen hebben over deze projecten kunnen bellen of mailen met Gemeente Oisterwijk.