ondernemers

Alzheimer Café Oisterwijk over logopedie


De vorige editie was het onderwerp van gesprek de rechtsbescherming en vertegenwoordiging van mensen met dementie. Volgende keer gaat het over logopedie.

Als je naaste met dementie niet meer zelfredzaam is op zakelijk gebied is het belangrijk om zaken voor hem/haar te regelen. Partners/mantelzorgers krijgen te maken met wetten en regels, bedoeld voor de bescherming van de persoon met dementie, maar ook om zo goed mogelijk diens belangen te behartigen. Bij de ziekte dementie zijn 3 fases te onderscheiden:
1. Er is ogenschijnlijk nog niets aan de hand maar het voelt al als niet pluis,
2. De ziekte wordt duidelijker zichtbaar en vraagt om ondersteuning,
3. De situatie is dermate ernstig dat opname in zicht komt en de persoon met dementie niet meer wilsbekwaam is. En dus niets meer zelf kan regelen.

Deskundigen geven uitleg over diverse onderwerpen (Foto: A.Smulders).

Van belang is om de juridische zaken tijdens fase 1 te regelen door het opstellen van een levenstestament, ofwel een uitgebreide volmacht. Een levenstestament is een document, opgesteld en vastgesteld door de notaris, waarin wordt vastgelegd wie, wanneer de dementie verder gaat, wordt aangewezen om betrokkene te ondersteunen. Belangrijk is om een persoon te kiezen waarin het volste vertrouwen bestaat. De volmacht kan behalve op financieel gebied ook op zorgvragen gericht zijn. Er kunnen ook meerdere personen samen worden aangewezen als gevolmachtigde.

Als er niets tijdig wordt geregeld en er is sprake van wilsonbekwaamheid (de situatie waarin een persoon zijn wil niet meer kan bepalen), dan krijgt men te maken met wettelijke beschermingsmaatregelen, zoals bewind, mentorschap of curatele. De rechter gaat dan iemand aanwijzen die de belangen gaat behartigen. Dit kan ook iemand zijn die niet tot uw naaste kring behoort.
Het levenstestament gaat direct in na ondertekening van de akte bij de notaris. Verschil met een gewoon testament is, dat in een testament wordt vastgelegd wat er nà het overlijden met de nalatenschap moet gebeuren.

Vaak krijgen kinderen een machtiging om over de bankrekening van de ouders te kunnen beschikken (en/of rekening). Dit is echter niet voldoende. Wanneer bij een van de ouders dementie wordt vastgesteld, kan door de kinderen geen gebruik meer worden gemaakt van de machtiging. Het bankvolmacht eindigt wanneer de rekeninghouder wilsonbekwaam wordt. Als er een levenstestament is kunnen kinderen die als gevolmachtigden zijn opgenomen, wél over de bankrekening blijven beschikken. Naast de volmacht kunnen ook andere wilsverklaringen worden opgenomen in het levenstestament, zoals een euthanasieverzoek, een dementieverklaring of een niet-behandelverklaring. De notaris kan helpen met het opstellen van een levenstestament. Dit is maatwerk, iedere persoon heeft andere wensen en voorkeuren. Hiertoe kan een afspraak gemaakt worden met een notaris.

Na de pauze werd duidelijk aan de hand van de vele reacties van de gasten dat dit onderwerp complex is maar dat het belangrijk is om de juridische aspecten tijdig te bespreken en te regelen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een notaris bij u in de buurt. Die kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Of informatie via
www.notaris.nl/levenstestament-en-volmacht

Eerstvolgende
De volgende Alzheimer Café bijeenkomst staat gepland op dinsdag 19 juli. Als gastspreker zal aanwezig zijn, Astrid van Noije, logopedist, werkzaam bij Logopedie Oisterwijk, medisch centrum Oisterwijk. Personen met (beginnende) dementie ervaren vaak problemen in de communicatie: ze kunnen minder goed op woorden komen, gesprekken gaan te snel en er ontstaan misverstanden. Een logopedist kan personen met dementie en hun naasten helpen om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hierbij gaat de logopedist uit van de hulpvraag van de persoon met dementie. Daarnaast ontstaan er vaak problemen met eten en drinken. Ook hierbij kan een logopedist adviseren.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

DTZ logo low