uitpunt

Tijdelijke woningen op locaties in Haaren, Moergestel en Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk start omgevingsdialogen voor mogelijke locaties flexwoningen.

Gemeente Oisterwijk start in juli met omgevingsdialogen voor mogelijke locaties voor flexwoningen in de gemeente. Voor het kiezen van een locatie wil deze graag van omwonenden weten wat hun advies is. Bijvoorbeeld over ‘groen’ in de omgeving, speelplekken of leefbaarheid van de omgeving. De gemeente houdt drie omgevingsdialogen; in Haaren, Oisterwijk en Moergestel. Direct omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief.

Wethouder Eric Logister; “wij willen mensen die nu geen woning hebben snel aan een woonruimte helpen. Het gaat om tijdelijke woningen, hoofdzakelijk bedoeld voor sociale huur. Voor jongeren, starters, mensen in echtscheiding of vergunninghouders. Er komt een maximum aan de huurprijs, zodat het betaalbaar blijft.
In maart 2022 hebben inwoners ideeën voor locaties voor flexwonen aangedragen. De volgende stap is om omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen te vragen wat zij van de meest kansrijke locaties vinden. Dat doen we tijdens de omgevingsdialogen”.

Locaties Haaren
• Oude brandweerkazerne, Gildepad 14
• Braakliggend terrein, Langeweg/sportlaantje
• Terrein tussen Holleneind en Tempeliersweg

Locaties Oisterwijk
• Nicolaas van Eschstraat 28, groen veld voor gemeentelijk monumentale gymzaal
• Langevennen-Noord
• Zuidzijde Duifhuisweg
• Moergestelseweg 40, ten zuiden van tijdelijke school

Locaties Moergestel
• Westzijde Scheerman/Blankemanseweg
• Oostzijde Scheerman/Blankemanseweg
• Bosstraat, ten zuiden Het Brieltje

Raad beslist
Met de informatie uit de omgevingsdialogen wordt het college geadviseerd om een keuze te maken voor één of meer locaties. Het college legt deze keuze aan de raad voor. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie en worden kaders vastgesteld. Daar wordt in de zomerperiode aan gewerkt. De partij die de woningen gaat ontwikkelen kan vervolgens aan de slag met de omgevingsvergunning en een planning. Doel is om in 2023 te starten met de realisatie.