Care Inn

Recreanten boos vanwege onterechte belasting Gemeente Oisterwijk (Update)


Gemeente Oisterwijk heeft meerdere recreanten een aanslag toegezonden voor rioolheffing, ondanks dat kamperen voor hen in Oisterwijk vorig jaar is beëindigd.

Het betreft voormalige kampeerders op seizoenplaatsen van camping Klein Oisterwijk. Extra zuur is dat deze mensen gedwongen moesten vertrekken. Ze gingen niet uit eigen wil, maar omdat de camping haar beleid heeft aangepast, en van seizoensplaatsen overstap op recreatiewoningverhuur. Het heeft duidelijk ergernis opgewekt dat ze nu achteraf nog een rekening krijgen.

Onterecht

Jarenlang stonden ze er, maar moeten nu weg.

Meerdere kampeerders geven aan dat ze bij de gemeente nog als recreant met hun caravan staan vermeld op het adres van Klein Oisterwijk, maar reeds vertrokken zijn. Volgens deze kampeerders is de campingeigenaar op de hoogte. Ook zouden er kampeerders zijn die de gemeente van hun vertrek op de hoogte hebben gebracht. Een van hen hierover: ‘Ik heb ook een E-mail naar de gemeente gestuurd. Deze wil enkel bewijs van uitschrijving zien. Maar dat gaat niet als Klein Oisterwijk je die niet toestuurt helaas. Maar betalen doe ik beslist niet.’ Bij deze voormalige campinggasten zijn er ook die klagen over de communicatie van zowel de camping als de gemeente.

Herstel

Uit navraag bij Gemeente Oisterwijk laat een woordvoerder weten: ‘Wij hebben inmiddels een lijst met mensen die zijn vertrokken van Klein Oisterwijk. Deze voeren wij door in ons systeem. Zij ontvangen een correctie/verminderingsaanslag. Van sommige personen is bij ons geen einddatum bekend. Als die personen bellen of mailen vragen wij aan hun een bewijs, omdat dat meestal sneller werkt dan via de parkeigenaar.’

Uit deze uitleg blijkt dat het geen verplichting is om als vertrokken recreant te bewijzen dat je vertrokken bent, maar het kan het proces wel versnellen. Ook is het verstandig de gemeente schriftelijk te informeren, zodat deze kan controleren of hun administratie klopt.

Update

Volgens een woordvoerder van de camping waren de lijsten tijdig en juist doorgestuurd. Intern, bij de uitvoering door de gemeente, zouden ze niet tijdig zijn verwerkt. Daarover heeft de camping maandag 31 mei een mail ontvangen.