uitpunt

Oisterwijk betaalt 30.000 euro mee aan Art in Oisterwijk


Het college van burgemeester en wethouders heeft daags voor de start van het evenement besloten 30.000 euro mee te betalen aan de kosten van het kunstevenement.

‘Art in Oisterwijk ontwikkelt daarbij zogeheten ‘culturele cross-overs’: verbindingen tussen diverse kunstvormen met als doel om bezoekers op verschillende manieren manier te laten beleven. Vrij toegankelijk voor iedereen: voor kunstliefhebbers, maar zeker in deze tijd ook toegespitst op jongeren. Daarnaast ook specifiek voor ouderen en bijzondere doelgroepen, zoals groepen met een belemmering in welke zin dan ook. De subsidieaanvraag van Art in Oisterwijk past gedeeltelijk in ons coronaherstel regeling voor kwetsbare inwoners,’ aldus het college over hun besluit. De subsidie bestaat uit 25.000 euro uit Coronaherstel maatregelen, 2.000 euro uit Inwoners doen mee, 1.600 euro uit Coronaherstel kwetsbare inwoners en 1.400 euro Cultuurdeelname. Eerder, toen het evenement in 2020 niet door kon gaan, kreeg Art in Oisterwijk bijna 20.000 euro uit de voorziening Coronagelden 2020, voor de opslag van kunst en andere gemaakte kosten.

Coronaherstel

Kunst siert De Lind in Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Volgens het college past het project, dat overigens ook voor corona werd georganiseerd, goed in het coronaherstel. Het biedt de inwoners, ondernemers en het maatschappelijk leven in Oisterwijk een steuntje in de rug. ‘In het randprogramma van Art in Oisterwijk worden activiteiten georganiseerd die zich specifiek richten op culturele deelname van doelgroepen zoals jongeren en dementerende/eenzame ouderen en kunstzinnige en culturele vorming voor kinderen in het basisonderwijs wordt gestimuleerd door diverse onderdelen in het randprogramma. Voor dementerende/eenzame ouderen vinden andere passende activiteiten plaats. Dit vraagt om een andere locatie, aanpak en invulling dan het hoofdprogramma van Art in Oisterwijk. Juist door de focus op deze doelgroepen heeft het randprogramma toegevoegde waarde.’ Vanwege de gratis en daarmee laagdrempelige toegankelijkheid, past het evenement ook in de gemeentelijke wens dat ‘cultuuraanbod toegankelijk, rijk en gevarieerd is’ en is het een publiekstrekker.

Ophef

Kort voor de opening van het evenement ontstond enige ophef over een kunstwerk van vier pistolen. Bij de bezwaren waren ook inwoners die het niet correct vinden dat de gemeente medewerking verleent aan dit project. Uit het aan onze redactie toegezonden collegebesluit is nu duidelijk hoe hoog die bijdrage is, en met welk doel.

Art in Oisterwijk is een organisatie zonder winstoogmerk. De aanvraag was oorspronkelijk hoger, maar organisator Bert Huls laat weten dat vanwege andere inkomsten het subsidiebedrag van 30.000 euro voldoende is om de beoogde activiteiten uit te voeren.

Klik en lees hier meer over Art in Oisterwijk