bosch car service

Mogelijk nog steeds brandgevaar bij aanmaakblokjesfabriek Oisterwijk


Omliggende bedrijven hebben de burgemeester gevraagd alle productie én opslag direct stop te zetten; eigenaar en burgemeester reageren niet.

De opslaghal ging volledig in vlammen op (Foto: Toby de Kort).

Na de brand vorige week, waarbij de opslaghal van de aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk ondanks een extra schuimblusinstallatie tot de grond toe afbrandde, hebben omliggende bedrijven gezamenlijk via hun advocaat een verzoek gericht aan het college (burgemeester en wethouders) om per direct maatregelen te nemen tegen de gevaarlijke situatie. In die brief haalt men onder andere aan: de eerdere branden; het feit dat ondanks eerdere beloftes over de werking van de extra aangebrachte schuimblusinstallatie er opnieuw een alles vernietigende brand heeft kunnen ontstaan; dat er naar vermoeden een andere grondstof is gebruikt dan formeel is voorgeschreven; tot slot dat er in de productiehal nog materiaal aanwezig is én de fabrikant mogelijk het productieproces zou kunnen herstarten.

Gevaar

De opslaghal is geheel uitgebrand; de productiehal staat nog (Foto: Joris van der Pijll).

De advocaat geeft aan dat er gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen, en zijn cliënten ontsnapt zijn aan desastreuze gevolgen, maar zeker wel schade hebben opgelopen. ‘Er worden mensenlevens op het spel gezet,’ aldus de advocaat, die daarmee de ernst van de zaak benadrukt, doelende op medewerkers en hulpdiensten. Dit ‘blijvende gevaar’ is volgens hem ‘onacceptabel’.  Dit gevaar is naar verwachting niet geweken nu de opslaghal weg is  omdat – zo zouden getuigen hebben waargenomen – het productieproces en de opslag nog plaats vindt in de overgebleven bedrijfshallen. Daar zou geen extra brandblussysteem of afdoende voorziening zijn aangebracht. Ook het voorzien van opslag elders, neemt niet weg dat er in de productiehal enige opslag zal zijn, en een risico blijft tot ontstaan van brand.

Olie

Uit het schrijven blijkt dat er in de vergunning door de gemeente een specifiek type olie (een van de grondstoffen in het productieproces) is voorgeschreven. Deze olie zou uit eerder onderzoek geen of minder brandgevaar opleveren. Vanuit de fabrikant ligt er een eerder verzoek bij de gemeente om ook andere olie te mogen gebruiken. Dit verzoek, gecombineerd met de feitelijke brand, geeft volgens de advocaat het gevoel dat ook nu al in het productieproces andere olie is gebruikt dan voorgeschreven. De advocaat vraagt de gemeente dit te controleren en daarop te handhaven. Daarbij opgemerkt dat de oorzaak van de brand moeilijk te achterhalen is, nu men direct na de brand alles heeft weggeruimd en afgevoerd.

Stop

In afwachting van nader onderzoek, zou niet alleen de opslag, maar ook de lopende en nieuwe productie gestaakt moeten worden. De vergunning zou per direct moeten worden ingetrokken en de omliggende bedrijven stellen de gemeente aansprakelijk. Omdat de gemeente eerder – na diverse branden en de door hen herhaaldelijk uitgesproken zorgen – de productie en opslag heeft toegestaan, zou de gemeente volgens de omliggende bedrijven onzorgvuldig hebben gehandeld. Maar bovenal stellen zij dat de veiligheid van burgers, bedrijven, hulpdiensten en (on)roerende zaken door de gemeente per direct gewaarborgd moet worden, en moet blijven. Per direct geen productie en geen opslag.

Zowel de eigenaar als de verantwoordelijk burgemeester hebben op vragen over de eventueel nog aanwezige producten en voortgang van de productie geen reactie gegeven. Bekend is dat er een onderzoek volgt en dit volgens de burgemeester mogelijk gevolgen kan hebben voor de vergunningverlening; over de veiligheid van productie en opslag in de tussenliggende periode is desgevraagd geen informatie gegeven.

Lees hier meer berichten over de aanmaakblokjesfabriek

Naastgelegen bedrijfspanden (rechts) worden bedreigd door uitslaande vlammen (Foto: Toby de Kort).