Care Inn

Minderjarigen op AZC’s in de knel en opvang Oekraïners ook voor asielzoekers


Zowel in het landelijke aanmeldcentrum, alsmede in de regionale asielzoekerscentra, zijn de omstandigheden voor kinderen en minderjarigen alsmede alleenstaande jeugd beneden de norm. Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Sportende jeugd op AZC Oisterwijk.

‘Door locatiebezoeken aan verschillende soorten opvanglocaties, gesprekken en bestudering van documentatie en cijfers oordelen de inspecties dat de asielopvang zich in een staat van crisis bevindt en dat het functioneren van het asielopvangstelsel ernstig is verstoord. De geldende opvangnormen worden vanwege gekozen noodoplossingen op de korte termijn losgelaten. Hierdoor is de leefbaarheid in de COA-opvanglocaties onder de maat en kunnen ook de rechten van en de veiligheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en andere kinderen in de asielopvang niet worden gewaarborgd.’

AZC’s

Dit is zowel van toepassing in het landelijke aanmeldcentrum, alsmede in de noodopvang en de regionale opvanglocaties, de AZC’s. Zo vermeld de inspectie in een brandbrief aan het ministerie (klik hier) dat ‘kansrijke’ alleenstaande minderjarigen te vroeg worden doorgeplaatst naar opvang voor statushouders (asielzoekers met een vergunning), dat begeleiding niet altijd past bij de situatie van de jeugdige en dat gezinnen die normaal een eigen woonunit krijgen voor langere perioden worden samengevoegd met andere asielzoekers. Medewerkers van onder andere het COA en vluchtelingenwerk kunnen de druk niet aan, en komen daartoe niet toe aan de nodige begeleiding.

Opvang Oekraïne

Tot slot merkt de inspectie op dat er opvangplekken voor vluchtelingen vanuit Oekraïne over zijn, en er volgens hen onrechtmatig onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Volgens de inspectie hebben beide groepen recht op gelijke hulp, en daarvan zouden zeker de minderjarigen schade ondervinden. De opvanglocaties voor Oekraïners (lees hier meer over die in Moergestel) zouden evengoed voor andere asielzoekers ingezet moeten kunnen worden, en gemeente zouden veel meer moeten doen om statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) sneller en met meer aantallen aan woonruimte te helpen.