bosch car service

Koningschieten bij Gilde Sint Joris in Haaren


Na 7 jaar is het weer tijd om te gaan koningschieten en wel op kermismaandag 20 juni 2022.Dit is een jaar later dan de termijn van 6 jaar die in 2015 werd ingesteld, dit in verband het niet door kunnen gaan van het koningschieten in 2021 door de Covid pandemie.

In de afgelopen 7 jaar is Theo Kluitmans de 34e koning sinds 1611 geweest (zover bekend). Voor 1900 hebben de koningen van het Gilde St. Joris Haaren verschillende termijnen als koning gediend, variërend van 1 tot 15+ jaar.

U bent 20 en 21 juni van harte welkom op het schietterrein ’t Schild aan de Nemelaerstraat te Haaren. Het terrein is te bereiken via het pad langs de nieuwbouw van de school (ook met auto).

Programma maandag 20 juni 2022

7.00 uur: bijeenkomst in vol ornaat bij koning Theo Kluitmans voor een koffietafel
± 8.00 uur: drankje van de keizer Paul van Hal, in huize Kluitmans.
± 8.30 uur: vertrek naar St. Lambertus kerk
9.00 uur: Heilige Mis in de St. Lambertus kerk
± 9.45 uur: Na de Heilige Mis met de 3 gilden naar ons gildehuis Den Domp voor het 1e deel van de rondgang
±10.45 uur: de 3 gilden vertrekken naar het gildehuis ‘t Gemak van Gilde st. Antonius en st. Sebastiaan voor het 2e deel van de rondgang.
±11.45 uur: vertrek naar het 3 gildeterrein ’t Schild aan de Nemelaerstraat
13.00 uur: aanvang koningschieten

Na afloop koffietafel (nieuwe) koning in het gildehuis Den Domp

Nieuw vaandel voor Haarens gilde in 2021 (Foto: Gemeente Oisterwijk).

De 3 gilden trekken 3 keer, tegen de klok in, rond de koningsboom. Daarna wordt koning Theo Kluitmans door hoofdman Ad Dankers van zijn zilver ontdaan. Dit wordt dan onder de koningsboom opgehangen. Het gilde is op dat moment koningloos. Hierna wordt de koningsboom neergelaten en de koningsvogel wordt door de koningen van onze zustergilden, Toon Oerlemans en Rob Muskens vast op de boom geplaatst. Eerst mogen de burgemeester van de gemeente Oisterwijk en de Pastoor 3 keer schieten. Daarna schieten de keizers Cees van de Wiel, Adrie Nooijens en Paul van Hal ook 3 keer. Dan schieten de koningen Toon Oerlemans en Rob Muskens ook nog 3 keer. Hierna mogen de gildebroeders, die gerechtigd zijn, zich opgeven voor deelname aan het koningschieten bij de niet-deelnemende leden bij het bestuur. Deze niet-deelnemende bestuursleden zullen het verdere vervolg van het koningschieten leiden. Middels loting zal de volgorde van de deelnemers bepaald worden.

Wanneer de koningsvogel er af is, zal de overheid van ons gilde zich beraden of diegene die de vogel eraf schoot waardig is, om het koningschap op zich te nemen. Hiervoor heeft de overheid één uur bedenktijd. Ook de nieuwe koning heeft dezelfde bedenktijd van één uur om het koningschap op zich te nemen. Aanvaardt hij het koningschap dan is hij voor een periode van 5 jaar koning van het gilde. Aanvaardt hij het koningschap niet, dan betaalt hij € 100,– en wordt de vogel opnieuw vast teruggezet. Het schieten begint dan opnieuw.

De nieuwe koning wordt het koningszilver omgehangen door hoofdman Ad Dankers. De koningsvogel wordt door de nieuwe koning onder de boom begraven. Daarna wordt aan de nieuwe koning en de overheid van de 3 gilden de erewijn aangeboden door het gildehuis van ons gilde. De vaandrig draait 3 maal boven het hoofd van de nieuwe koning en dan brengen alle aanwezige vendeliers de vendelgroet.

Een van de gildebroeders zal de koningin op de hoogte brengen van het koningschap. De driegildenraad beslist na de vendelgroet, wanneer de 3 gilde teruggaan naar het gildehuis van Sint Joris. Dit zal tenminste één uur na de vendelgroet zijn. De zustergilden vertrekken kort daarna naar hun eigen gildehuis. De dames van de gildebroeders gaan (te voet), vanaf het gildehuis, met de attributen van hun man, de nieuwe koningin, thuis ophalen en keren terug naar het gildehuis, waar de koffietafel gereed zal staan.

Programma dinsdag 21 juni 2022

Deze dag begint zoals op maandag bij de huidige koning, alleen kan dit door het koningschieten iemand anders geworden zijn.

7.00 uur: bijeenkomst in vol ornaat bij nieuwe koning voor koffietafel
± 8.00 uur: drankje van de keizer Paul van Hal bij de nieuwe koning
± 8.30 uur: vertrek naar St. Lambertus kerk
9.00 uur: Heilige Mis in de St. Lambertus kerk
± 9:45 uur: Na de Heilige Mis met de 3 gilden naar ons gildehuis Den Domp voor het
1e deel van de rondgang
±10.45 uur: vertrek naar 3 gildeterrein ’t Schild aan de Nemelaerstraat
±12.00 uur: aanvang wedstrijden

Het gilde st. Joris begint met de wedstrijden. Nadat st. Joris alle 3 de vogels eraf heeft geschoten, mag het gilde st. Antonius en st. Sebastiaan beginnen met hun wedstrijd. Nadat de 1e vogel bij st. Antonius en st. Sebastiaan eraf is geschoten, mag het gilde st. Catharina en st. Barbara beginnen. De prijsuitreiking en de loterij zal plaatsvinden in het gildehuis Den Domp.