bosch car service

Haarense spoorwegovergang in Spoorwegmuseum


In het boek en de film over 150 Jaar Spoor (2015) kwam het verhaal voor, en ook in de meer recente film over Kasteel Nemerlaer werd het vermeld; het bijzondere verhaal van de overweg en vroegere stopplaats van de baron in Haaren.

Een fragment uit de film over kasteel Nemerlaer, opgenomen in het Spoorwegmuseum (Foto: Oisterwijk in Beeld).

Het pad ernaartoe noemt men het Jonkheerpad, verwijzende naar Baron Donatus die in 1865 toestemming gaf tot de aanleg van de spoorlijn Tilburg-Eindhoven over zijn landgoed. Daarbij stelde hij als voorwaarde dat hij de overgang als (privé)opstapplaats mocht gebruiken. Toen ProRail vorig jaar besloot de overgang te sluiten, ging daarmee volgens bewoners van Haaren dan ook een stuk cultuurhistorie verloren.

Met Brabants Landschap en ProRail is nu afgesproken dat er een nieuw bord met informatie komt en de materialen van de overgangen worden geplaatst in het Nederlandse Spoorwegmuseum. Daar wordt het verhaal van de vroegere opstapplaats verteld, en zal ook de film van Oisterwijk in Beeld getoond worden. Die film vertelt het ontstaan van de opstapplek, het pad ernaartoe en de later door veel wandelaars gebruikte overweg. Leuk detail is dat een deel van die film in datzelfde museum werd opgenomen.

Vlakbij de overweg komt een ondertunneling, zodat voetgangers weer gebruik kunnen maken van het nu afgesloten pad. De tunnel zal eind 2023 gereed zijn; de expositie in het Spoorwegmuseum verwacht men eind 2022 klaar te hebben.