The Make

Haaren verliest geldpotje en Oisterwijk mist bijna zeker 6 miljoen


Volgens partij Algemeen Belang is het niet juist het Haarens potje over te geven aan de gehele gemeente. Ook schat het college de miljoenenrisico’s te laag in.

Donderdag bespreekt de raad het meerjarenplan van het college (burgemeester en wethouders) dat onder andere gaat over de grote potten geld, de Perspectiefnota. In dat plan zou een geldpot voor het dorp Haaren worden toegewezen aan de gehele gemeente, iets waar AB tegen is, zo laten zij weten, ‘voor eventuele lijken die nog uit de kast komen tussen nu en 2025.’

Miljoenen

Enexis zou moeten betalen voor de gebruik van gemeentegrond; de rechter oordeelde van niet (Foto: Rick Denissen).

Van minder dan een miljoen risicoschatting, naar bijna zeker 6 miljoen schuld! Dat is het destijds laag, en momenteel hoog in te schatten risico dat meekomt met een rechtspraak over een rekening die Enexis volgens de gemeente zou moeten betalen. De drie rechters spraken voor Enexis, tegen Gemeente Oisterwijk. De gemeente is in hoger beroep, maar de kans dat de gemeente dat wint is erg klein. Volgens AB zou er van de eerder genoemde bijna negen miljoen aan tegenvallers, nog 6 miljoen over blijven. Burgemeester en wethouders schatten het risico op 50% (dat was afgelopen jaren 10%), maar AB vindt het verstandig daar 100% van te maken. ‘In een rechtsgeschil krijg je gelijk of niet. Een tussenweg is er niet. Het risico is dus ruim € 6.000.000 of € 0.’ Met meerdere kleinere posten kan een gemeente ervan uitgaan dat niet alle tegenvallers tegelijk komen, en er ook meevallers zullen zijn. Bij dergelijke grote bedragen, met reeds uitgesproken rechtspraak, is het volgens AB een te groot risico.

Wonen
Er zijn ook praktische zaken; zo wil AB dat inwoners als ze dat willen mer zelf het groen in de wijk bepalen en bijhouden. En de woningbouw moet inzichtelijk worden op een kaart, waar en wanneer. Nog steeds is er geen duidelijk overzicht van aantallen woningen, per locatie, per jaar, en de hoeveelheid sociaal, van wat plannen zijn, en wat er ook echt besloten is.