Care Inn

Gemeente Oisterwijk weigert uitleg woning-stoelendans met kwetsbare inwoners


Gemeente Oisterwijk en Leystromen hebben samen een experiment uitgevoerd waarvan ze vooraf hadden kunnen weten dat het zou mislukken. Zij laten hun inwoners vervolgens met de ellende zitten.  De beide organisaties weigeren uitleg, geven geen informatie en sturen ons van het bekende kastje naar de muur, of liever gezegd ‘het bos in’.

Stoelendans

Eerder werd een verhaal gepubliceerd over een kwetsbare inwoner die vanwege gezondheidsredenen zelfstandig moest wonen, maar wel dicht bij haar familie in Oisterwijk. Zij had enkele jaren terug als enige optie deel te nemen aan een project met tijdelijke woningen; andere woonruimte was er eenvoudigweg niet. Het experiment was er op gericht dat de huurders na twee jaar zouden kunnen doorstromen naar andere woningen, die op dat moment nog gebouwd moesten worden. Die nieuwe woningen kwamen er niet – wat de verwachting was – en het experiment is stop gezet. De huurders mogen echter niet blijven, moeten alsnog hun woning uit, en plaats maken voor andere huurders. De persoon in het voorbeeld dat wij hebben aangehaald, is noodgedwongen verhuisd naar Tilburg, met veel stres en vermindering van de mentale gezondheid. Tilburg mag nu voor deze inwoner zorgen. Extra zuur was het te vernemen dat nu blijkt dat enkele andere bewoners achteraf toch wel kunnen blijven wonen.

Kastje

Het woningbouwproject Wingerd in Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Eerder werden vragen gesteld aan de gemeente, ook door de raadsleden, en werd door wethouder Eric Logister beloofd dat niemand op straat zou komen te staan. Een belofte die wellicht waar gemaakt wordt, maar zo blijkt in de praktijk niet zonder bijkomende gevolgen. Vragen die daarbij opkwamen, en door onze redactie aan de wethouder zijn gesteld, zijn:  ‘Wat is het nut, om de ene het huis gedwongen uit te sturen, en een andere het huis te laten betrekken? Is er ondertussen een evaluatie van dit project? Welke afspraken zijn er gemaakt met Leystromen, omtrent het al of niet gedwongen vertrek van bewoners, onder welke voorwaarden ze zouden moeten verhuizen, wat is afgesproken dat huurders aan zorg en begeleiding krijgen, en welke woningtoewijzing mochten / mogen zij verwachten? Hoe en wanneer kan/ gaat Gemeente Oisterwijk de ontstane schade bij de gedupeerden oplossen, of de ongewenste/ niet passende situatie herstellen?’

Antwoorden

Het antwoord van de wethouder kwam deze keer heel snel: ‘Dit zijn vragen voor Leystromen.’ Geen uitleg, en ook geen inzage in onderliggende stukken en afspraken. Uiteraard werden dezelfde vragen aan Leystromen gesteld, maar die heeft geheel niet gereageerd. Overigens bleef het desgevraagd ook stil bij de VVD, het CDA, partij PRO en PGB.

Voldoende

Raadslid Alex van Assouw reageerde namens Algemeen Belang wel: ‘Uitgangspunt was dat “spoedzoekers” voorrang kregen bij de toewijzing van woonruimte om ze tijdelijk vooruit te helpen bij het zoeken naar een definitieve oplossing. Het experimentele karakter is destijds duidelijk met deze huurders besproken. Nadat bleek dat het experiment geen succes was, zijn de tijdelijke huurovereenkomsten ruimschoots op tijd  opgezegd. Het verbaast Algemeen Belang dan ook, dat nu gedaan wordt alsof de beëindiging van de huur als een donderslag bij heldere hemel bij de huurders binnen komt. Nu het experiment niet gelukt is, deelt van Assouw de mening dat de vrijkomende woningen moeten worden toegevoegd aan de reguliere woningvoorraad, zodat de reguliere woningzoekenden een gelijke kans op een woning krijgen als de huidige (tijdelijke) huurders. Dat zowel Leystromen als wethouder Logister hebben verklaard, dat er niemand zonder een dak boven zijn hoofd komt te staan, is een voldoende vangnet voor schrijnende gevallen onder de huidige huurders. Algemeen Belang heeft er begrip voor, dat bij de huidige woningschaarste keuzes moeten worden gemaakt, die niet altijd tot passende oplossingen voor alle betrokkenen leiden.’

Volgens AB kan alleen snel veel bouwen zorgen voor verbeteringen in de door woningnood ontstane situaties. Dat bouwen van meerdere aantallen sociale huurwoningen duurt zoals de planning nu verloopt nog zeker enkele jaren.