Care Inn

Gemeente Oisterwijk speelt verstoppertje bij vluchtelingenopvang Moergestel


Wanneer media en politieke partijen verschillende uitgangspunten publiceren, wekt dat wantrouwen. ‘Wie is de jokkebrok?’ vroeg partij AB zich dan ook hardop af. De gemeente kan duidelijkheid scheppen, maar in plaats van antwoord geven verstopt deze het ergens op hun website, en ook daar is de informatie tegenstrijdig.

Het voormalig klooster (Bron: Google Maps).

Het ging vorige week van ‘Opvang voor Oekraïense vluchtelingen en mogelijk ook statushouders’, naar ‘ook derdelanders’, en vervolgens verscheen plots ook de mogelijkheid voor ‘starters en spoedzoekers’. De raad is onjuist geïnformeerd en de communicatie van onze gemeente hapert.

Transparant

In het persbericht van de gemeente over de opvang van vluchtelingen in het voormalig klooster in Moergestel werd gesproken over ‘Opvang van Oekraïense vluchtelingen’. En zo vermelde het persbericht: ‘Als de instroom van Oekraïense vluchtelingen afneemt, kan het klooster ook gebruikt worden voor statushouders…’ Met geen woord werd gerept over derdelanders, laat staan andere woningzoekenden.

Na het bestuderen van het collegebesluit door onze redactie, bleek er echter een addertje onder het gras. Expliciet werd in het besluit van het college (burgemeester en wethouders) vermeld: ‘Er komen steeds minder autochtone Oekraïners in de gemeentelijke opvang en steeds meer derdelanders. Derdelanders zijn mensen uit andere landen die in Oekraïne verbleven met een visum of die daar aan een universiteit studeerden.’ Wat het collegebesluit niet vermeld, is dat ‘derdelanders’ ook illegaal in ons land verblijvende personen kunnen zijn, die bijvoorbeeld net doen alsof ze uit Oekraïne komen.

Een andere belangrijke zin in het collegebesluit betreft: ‘In de communicatie naar omwonenden zullen we hier transparant over communiceren.’ Informatie die zowel in het persbericht aan de media, alsmede in de brieven aan inwoners geheel ontbrak .

Starters

Wat in zowel het persbericht alsmede in het collegebesluit ook ontbrak, is het uitgangspunt waar partij Algemeen Belang (AB) plots mee kwam. Volgens die partij zou de burgemeester mondeling hebben gezegd ‘dat eventuele resterende woonruimte toegewezen kan worden aan andere woningzoekenden, uiteraard onder toepassing van de geldende toewijzingsregels van woonruimte.’ De partij zou gevraagd hebben de berichtgeving te rectificeren. Een rectificatie heeft de gemeente niet verzonden, en ook vragen van onze redactie hierover werden niet beantwoord.

Toch beweert AB dat er een aanpassing heeft plaats gevonden. Na wat speurwerk blijkt, dat de gemeente op haar eigen website de tekst heeft aangevuld met de zin: ‘Als de instroom van Oekraïense vluchtelingen afneemt, kan het klooster ook gebruikt worden voor direct bemiddelbare doelgroepen op de woningmarkt zoals bijvoorbeeld statushouders.’ Over de ‘derdelanders’ geen woord, en het formeel geldende collegebesluit vermeld die ‘direct bemiddelbare doelgroepen’ ook niet. Het persbericht dat de gemeente aan de media heeft verzonden werd niet gerectificeerd.

Op straat

Nu de aanpassing is gevonden, is de vraag wie de toewijzing van de beschikbare woonruimte gaat organiseren, wie beslist welke doelgroepen voorrang krijgen, welke criteria daarvoor wordt aangehouden, hoe lang deze locatie voor Oekraïense vluchtelingen wordt vrijgehouden en welk aantal kamers voor statushouders of voor starters en bijvoorbeeld spoedzoekers beschikbaar komen. Met de recente ervaring op locatie De Wingerd, waar huurders na twee jaar noodgedwongen hun woning moesten verlaten en met name kwetsbare inwoners in het gedrang kwamen, is ook de vraag hoe de gemeente omgaat met de huurders in het Moergestels klooster, als ook daar na twee jaar de deuren weer moeten sluiten.

Ondanks toezeggingen van wethouder Eric Logister, dat de gemeente situaties zoals op De Wingerd niet meer zal laten ontstaan, wordt er nu opnieuw een project van twee jaar opgestart, zonder dat bekend is hoe men omgaat met deze voor de betrokkenen ernstige dilemma’s. De raad krijgt onjuiste informatie, en inwoners weten niet waar ze aan toe zijn …