bosch car service

Agressie asielzoekers op AZC Oisterwijk in 2021 opnieuw toegenomen


Bestudering van de incidentcijfers van COA, betreffende de gedragingen van asielzoekers op AZC Oisterwijk, laat zien dat de agressie opnieuw is toegenomen.

Sinds 2015 toont het COA jaarlijks de incidentregistraties per locatie. Dit zijn registraties van het niet nakomen van huisregels, zelfmoordpogingen en dreigingen daarvan, en agressie naar personeel en medebewoners. Deze cijfers zeggen iets over de mate van ongewenst gedrag op het AZC. Ze zijn van belang als indicatie van de kwaliteit en gevoel van veiligheid. Het betreft de bescherming van en overlast aan personeel en medebewoners; de werk- en woonomgeving op de AZC locatie.

Deze cijfers staan los van de registratie van politie, waarbij ook incidenten buiten de AZC locatie worden geregistreerd. Van die politieregistratie is al langer bekend dat die onvolledig is. Overtreders zonder vast of onjuist woonadres of zonder legitimatie die wel op het AZC verblijven, worden niet meegenomen in die overzichten. Het zijn de cijfers van politie die iets zeggen over de mate van overlast die omwonenden en winkeliers ervaren.

2020

Persoon aangehouden na agressief gedrag op AZC Oisterwijk (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

Vorig jaar werd uit de cijfers van 2020 duidelijk dat het aantal incidenten totaal een piek kende in 2017, 2018 en 2019. In dit totaal zit ook een groot aantal meldingen van huisregels die worden genegeerd. Dat totaal aantal meldingen was in 2020 afgenomen. Ten opzichte van 2015 was het totaal aantal incidenten nog ruim hoger.

Het ‘agressie’ deel uit de cijfers liet in 2020 echter iets anders zien. Dat deel bleef relatief hoog; was zelfs iets toegenomen. In 2020 is extra ingezet op meer begeleiding, handhaving en overplaatsing van overlastgevers, én het huisvesten van kansrijke asielzoekers. De agressie op het AZC in Oisterwijk zou daarmee afnemen, zo was de verwachting. Uit de cijfers bleek dat niet.

2021

De nu bekende cijfers van 2021 laten opnieuw een toename zien van incidenten op het AZC in Oisterwijk. Het komt inclusief de minder ernstige overtredingen van huisregels, totaal op 434 meldingen. Ook de agressiemeldingen zijn toegenomen, tot een aantal van 127 meldingen. Dit aantal werd eerder nog niet gehaald, en is aanmerkelijk hoger dan eerdere jaren. (zie schema onder)

Landelijk is de tendens anders; daar is ondanks toename van aantal asielzoekers het aantal incidenten iets afgenomen. In hoeverre de meldingen bij politie zijn af- of toegenomen, met name van belang voor incidenten die buiten het AZC plaats vinden, is niet bekend. Politie heeft desgevraagd de informatie niet bekend gemaakt.

Lees ook: Toename incidenten betreft alleenstaande minderjarigen

Jaar Totaal Agressie
2015 178 91
2016 305 109
2017 347 83
2018 474 106
2019 393 101
2020 302 107
2021 434 127

 

Lees hier meer berichten over het AZC in Oisterwijk