bosch car service

124 arbeidsmigranten in Oisterwijks hotel op industrieterrein of woonwijk?


Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan de realisatie van 2 appartementengebouwen en gedeeltelijke verbouwing van het huidige hotel de Leijhof ten behoeve van huisvesting arbeidsmigranten voor Tobroco-Giant aan de Beneluxstraat te Oisterwijk.

Links Tobroco, rechts het hotel en de woonhuizen (Bron Google Maps)

Volgens het college sluit de vraag aan bij de wens dat huisvesting voor werkgevers in de eigen gemeente gerealiseerd wordt. ‘De twee beoogde appartementengebouwen sluiten in omvang en situering aan op de twee bestaande hotelvleugels. Daarnaast zal door de groene invulling van het perceel de harde overgang van het bedrijventerrein richting het woongebied aan de Heusdensebaan verzachten. Ook zal het perceel een groene inrichting krijgen aan de straatzijde Beneluxstraat. Vanaf de perceelsgrens tot aan de rooilijn van het naastgelegen bedrijfsgebouw wordt een groene parkachtige inrichting voorzien.’

De aanvraag voldoet volgens de gemeente aan het gestelde beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. Men hanteert hierbij de voorwaarden die behoren bij plaatsing ‘aan de rand van een industrieterrein’. Er zal nog nader onderzoek en uitwerking volgen voordat een definitief akkoord kan worden gegeven.

Beleidskader

 

Het ‘Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten gemeente Oisterwijk’ is vorig jaar opgesteld om enerzijds de bewoning van campings en reguliere woonhuizen tegen te gaan, en tegelijk ondernemers ruimte te geven te zorgen voor kwalitatief goede huisvesting voor hun medewerkers. Op die kwaliteit en het beheer, alsmede zorg voor welzijn en het verblijf in samenspraak met de omgeving, is de ondernemer verantwoordelijk. De gemeente zorgt voor handhaving en toezicht. In het algemeen zal de omvang van de locatie en het exact aantal huisvestingsplaatsen in maatwerk worden gerelateerd aan de draagkracht van het gebied in het kader van de sociale cohesie. ‘Daarin moet een balans worden gevonden. In principe wordt geen medewerking verleend in gevallen dat de aard en omvang van de voorziening het sociaal-maatschappelijk absorptievermogen van nabijgelegen woonlocaties of woonkern onevenredig aantast,’ zo geeft het beleidskader aan.

Hotel Leyhof (Foto: Marnix Versteegh)

Ligging?

Het hotel en de nieuwbouw ligt tegenover een woonwijk. In een eerder bericht concludeerde onze redactie: ‘Gezien de bijbehorende omschrijving (grotere afstand tot woonwijk) kan de regel ‘Huisvesting op of aan rand bedrijventerreinen’ hier niet van toepassing zijn. Het zal vanwege de ligging eerder passen onder het beleidsonderdeel ‘Huisvesting aan rand van woonkernen’ (doelgroep: short- en midstay arbeidsmigranten, max. 50 plekken). Gezien het collegebesluit denkt het college daar anders over; die hanteren als ligging de rand van het industrieterrein.