bosch car service

Zwembad Staalbergven mogelijk weer open


Het duurt lang, het antwoord, en zeker is het nog niet, maar er is enige hoop.

Aan onze redactie laat gemeente opnieuw niets weten, maar partij Algemeen Belang heeft mondeling enig antwoord gekregen op de door het gestelde vragen van twee weken geleden over het al dan niet snel openen van het openluchtbad Staalbergven.

Volgens wethouder Dion Dankers is het in de bodem aangetroffen chloor afkomstig uit een bufferbak. Dat de leidingen lekken is onwaarschijnlijk. De Gemeente stelt nu voor om op korte termijn de bufferbak te maken, vervolgens het zwembad schoon te maken en de chloorbaden te vullen. Daar is ongeveer 5 weken tijd voor nodig. Zo zou er dan nog deze zomer niet alleen gezwommen kunnen worden in het ven, maar ook in de chloorbaden.

Tot nu toe gaat Natuurmonumenten akkoord met een beperkt bezoekersaantal, waarbij alleen gezwommen kan worden in het ven. Om het chloorbad ook weer te kunnen openen is uiteraard nog de medewerking van Natuurmonumenten vereist. Nog deze week verschijnt waarschijnlijk het rapport van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB), waarna Natuurmonumenten en Gemeente Oisterwijk een beslissing kunnen nemen. Dan wordt ook duidelijk of er dit seizoen in het chloorbad gezwommen kan worden of niet.

Algemeen Belang dringt er dan ook bij Gemeente en Natuurmonumenten op aan om alles in het werk te stellen dat er op korte termijn weer gezwommen kan worden in het volledige openlucht bad.

Het zwembad is bijna leeg (Bron: Lia Smulders).