bosch car service

VVD Oisterwijk wil onderzoek naar onvolledige incidentcijfers AZC


Gaat het beter op het AZC in Oisterwijk? En hoe is controle daarop mogelijk als je daarvoor aantoonbaar onvolledige overzichten gebruikt?

De indruk is dat het de laatste tijd rustiger is als het gaat om incidenten waar een handjevol AZC bewoners bij betrokken zijn. Belangrijk, want het heeft op zowel AZC bewoners als omwonenden in eerdere jaren veel druk gelegd op hun leefomstandigheden. VVD Oisterwijk heeft afgelopen week aangegeven om ‘komende jaren als gemeenteraad te controleren of de kwaliteit en alle gemaakte afspraken ook nageleefd worden.’  Dat controleren kan echter alleen, als de informatie die de raad krijgt ook juist is. Dat was afgelopen jaren overduidelijk niet het geval, zo bleek eerder uit onderzoek van onze redactie. De oorzaak is te vinden in de manier van registratie bij de politie. AZC bewoners staan soms elders, of helemaal niet ingeschreven, waardoor ze in de registratie van politie niet als zodanig geselecteerd kunnen worden. Ook komt het voor dat van een overtreder geen identiteit bekend is. Maar ook incidenten op het AZC zelf, werden met regelmaat niet geregistreerd, of kwamen in de overzichten niet voor; de oorzaak daarvan is onbekend.

Rust

Politie bezoekt AZC Oisterwijk ook als er geen incidenten zijn, bijvoorbeeld voor het geven van informatie en informeel kennis maken (Bron: Politie)

Op het moment is het gelukkig rustig. Er zijn nauwelijks nog meldingen van politie inzet. Ook van aanhoudingen of bijvoorbeeld winkelverboden in het centrum horen we haast niets meer.  Het zou betekenen dat de aanpassing in beleid, de afspraken tussen gemeente en COA, en verbetering in begeleiding van asielzoekers duidelijk effect heeft.

Onduidelijk

In 2019 en 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de raad onvolledig geïnformeerd. Het was bekend bij het college, maar werd niet vermeld in de overzichten die naar de raad zijn gestuurd. In die jaren werd ook duidelijk, dat als inwoners geen tips geven over de komst van hulpdiensten, veel incidenten niet bekend zijn bij de media. Niet op het moment zelf, en niet in de overzichten achteraf. Volgens een rapport van de gemeente zorgt onvolledige informatie voor wantrouwen bij inwoners.

Het is aan de meldingen van inwoners te danken, dat de media op de hoogte was van incidenten, daarvan met regelmaat verslag kon doen en deze verslagen kon vergelijken met de informatie van het college. De laatste jaren komt het steeds vaker voor, dat politie inzet door inwoners niet wordt opgemerkt, omdat deze bij het binnenrijden van Oisterwijk de sirenes uitzetten. Verslaglegging door de media is daarmee veelal onmogelijk. Ondanks dat, is er nog steeds de indruk dat het aantal incidenten sterk is afgenomen. Hoeveel, en wat er eventueel nog wel voorkomt is echter niet goed duidelijk.

Onderzoek

Volgens de VVD moet daar verandering in komen. Volgens deze partij zal de raad, maar dus in ieder geval de VVD, in haar controlerende taak geen genoegen nemen met onvolledige informatie. In 2019 werden over de gebrekkige rapportages enkele vragen gesteld, maar geen concrete aanpassingen doorgevoerd. In 2021 werd het probleem door de raad geheel genegeerd. Komende jaren moet die controle volgens de VVD strikter worden. De partij wil samen met de raad zelf onderzoek (laten) doen, en kijken wat er mogelijk ontbreekt.