bosch car service

QR-Code project Oisterwijk 800 ten einde


Hier en daar hangen ze nog op oude gevels in het centrum van Oisterwijk; de groene informatiestickers met een QR-code blijken al enige tijd buiten gebruik.

Een voorbeeld van hoe destijds de weergave was, na het scannen van een QR-code.

Het project werd rondom Oisterwijk 800 (de viering van meer dan 800 jaar stadsrechten in 2012 en 2013) opgezet om passanten via de mobiel te informeren over het pand, de historie en de eventuele bewoners of huurders. Ongeveer 50 locaties in Oisterwijk werden ermee voorzien; iedere sticker met een eigen unieke QR-code. De scanner op de mobiel bracht de bezoeker naar een webpagina met informatie. Een aantal met historische informatie over monumenten; een aantal met bedrijfsinformatie van deelnemende sponsoren.

QR-Code

Het mooie van informeren middels een QR-code, is dat de informatiestickers in verhouding tot een informatiebord klein zijn en er bijvoorbeeld ook films getoond kunnen worden. Ook kunnen ze hetzelfde  blijven als de informatie aangepast moet worden, bijvoorbeeld als een betreffend pand een nieuwe bestemming krijgt, van eigenaar wisselt of anderszins. Dit gebeurt immers op afstand en digitaal. Voorwaarde is wel dat het digitale webadres blijft bestaan én de informatie bijvoorbeeld jaarlijks wordt gecontroleerd en aangepast.

Raadhuis

Een van die 50 QR-code stickers is geplaatst op het Oisterwijkse Raadhuis. Bij het uitproberen daarvan bleek deze niet meer te werken. Uit navraag bij Hans de Man, een van de toenmalige initiatiefnemers blijkt: ‘Het project is al een paar jaar beëindigd en de internet pagina’s werken niet meer omdat inoisterwijk.nl niet meer bestaat.’ De achterliggende informatie is nog wel gevonden, maar blijkt dermate verouderd, dat het opnieuw activeren niet haalbaar is. De stickers kunnen door de gebouweigenaren worden verwijderd.

Meerdere monumenten in het centrum werden voorzien van informatie.