uitgelicht

Positieve gezondheid leeft in Oisterwijk


Positieve gezondheid leeft in Nederland! Het is een andere kijk op gezondheid en steeds meer zorgprofessionals voeren het ‘andere gesprek’ met de patiënten. De mens staat meer centraal en niet zijn ziekte. Wat vindt iemand belangrijk? Wat wil hij of zij? In deze kijk ligt de focus op wat mensen belangrijk vinden, willen en kunnen.

Praat met elkaar over positieve gezondheid.

Ook in Oisterwijk wordt meer aandacht besteed aan Positieve Gezondheid. Zo organiseerde ContourdeTwen in samenwerking met Farent op donderdag 21 april jongstleden twee bijeenkomsten voor mantelzorgers. Naast informatie was er ruimte om een ander gesprek te voeren. Met de workshop Alledaags Geluk stonden de aanwezigen stil bij wat ze echt belangrijk vinden. Hoe in de drukke zorg voor hun naasten, kleine geluksmomenten meer op de voorgrond kunnen komen te staan. Wat is er nog wel mogelijk in plaats van wat allemaal niet meer kan. Dat het onderwerp leeft bleek wel uit het feit hoe druk de aanwezigen onderling hun gedachtes uitwisselden. Het komende half jaar gaat u zeker meer horen over Positieve Gezondheid.

Cursus
Soms loopt het even niet zoals gepland en loop je tegen een probleem, uitdaging of verandering aan. Tijdens de cursus Positieve Gezondheid kijken deskundigen graag samen met jou mee, om aan een oplossing te werken. Je ontdekt je eigen kwaliteiten en leert hoe je je probleem op een andere manier aan kunt pakken. Positieve gezondheid is een cursus waarin je actief vorm geeft aan je eigen leven. Farent organiseert deze cursus, bestaande uit vier bijeenkomsten.

Voor meer informatie, neem contact op met Loket Wegwijs via telefoonnummer 013- 3030440 of mail naar loketwegwijs@oisterwijk.nl.