ondernemers

Onduidelijkheid over gebruik drones rondom Intents Festival Oisterwijk (Update)


Duidelijk is dat eenieder die met een drone vliegt de regels moet kennen, en moet naleven. Onduidelijk is of het verbod dat op diverse bordjes rondom het terrein staat aangekondigd, geldig is.

De regels voor het vliegen en filmen met een drone geven onder andere aan dat vliegen boven publiek niet mag. Zo mag men ook niet over woonwijken vliegen, en er zijn nog een aantal andere regels die een drone-bezitter als het goed is kent. Verder is er een kaart met zones waar veiligheidsrisico’s zijn aangemeld.

Een verbodsbord als waarschuwing voor specifieke regels tijdens het evenement.

In straten rondom het Intents Festival in Oisterwijk zijn borden geplaatst waarop een verbod is afgekondigd: ‘No drone zone van 27-5 9.00 uur tot 30-5 1.00 uur’. Bij enkele drone-vliegers is de vraag ontstaan of dat bord geldig is; zij gaven eerder deze week aan dat het verbod niet formeel is geregistreerd en (nog) niet op de daarvoor bestemde digitale kaart was aangemerkt. Het vliegen boven de weilanden naast het festivalterrein zou in dat geval wel mogen.

Verbod
Ondanks dat de borden op de openbare weg staan, zijn ze niet van de gemeente. Deze laat desgevraagd weten: ‘Voor het vliegen met drones is Europese wetgeving van toepassing. Handhaving ligt bij politie en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In principe geldt voor het tijdelijk plaatsen van bordjes op gemeentegrond dat dit vergunningsvrij kan. Hiervoor gelden voorwaarden (de borden mogen bijvoorbeeld geen belemmering vormen voor veilig gebruik van de weg).’

De organisatie van Intents Festival laat weten dat de borden door hen zijn geplaatst om zoveel mogelijk te doen voor een veilig evenement. ‘Deze bordjes staan er omdat het vliegen boven publiek (menigten) verboden is. Tenzij dat aangemelde vluchten zijn door een opgeleide piloot.’ Op zichzelf dus geen verbod voor omliggende terreinen, en wie de regels kent weet dat vliegen boven publiek zonder specifieke vergunning nooit is toegestaan. De bebording zal duidelijk wel bijdragen aan de attentiewaarde voor de mogelijk onwetende drone bezitter.

Gevaar
Enkele jaren terug ontstond er een discussie over drone-gebruik in de buurt van het festival. De organisatie van Intents Festival was toen van mening dat een drone-vlieger de regels had overtreden, en daarmee een risico op een gevaarlijke situatie had veroorzaakt. De drone-vlieger zelf had volgens hem alle veiligheidsregels in acht genomen. Het gevaar zit hem in een botsing van drones, of een mogelijk defect, waardoor een drone op het publiek kan belanden.

Toen bleek, net als nu, dat het niet eenvoudig is de juiste organisatie te vinden die een uitspraak kan doen over welke regels specifiek hier van toepassing zijn. Laat staan wie daar actief op toeziet. Immers is een vergissing zo gemaakt, en zou het net als bij andere overtredingen niet verkeerd zijn als daar enige controle op is. Gemeente Oisterwijk, die de vergunning afgeeft voor het evenement, stelt dat politie en IL&T verantwoordelijk zijn. Die beide organisaties hebben later alsnog gereageerd, zie daarover deze updates:

Update 1: Politie laat weten daar waar overtredingen worden waargenomen te handhaven. Ze hanteren daarbij de landelijke regels van ILT.

Update 2: ILT laat weten dat een verbod/ no-fly zone alleen ingesteld kan worden door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en die is niet ingesteld voor dit evenement. Er is wel een NOTAM (zie onder voor dag en tijd). Verder is boven publiek vliegen  nooit toegestaan, anders dan met een exploitatievergunning waarop dit privilege expliciet is vermeldt, en die zijn in Nederland nog niet afgegeven.

De waarschuwing voor een tijdelijk risico, te zien op de veiligheidskaart voor drone-vliegers (Bron: GoDrone.nl)

Kaart
Zeker is dat een formeel verbod – of beter gezegd de informatie omtrent een mogelijk risico tot gevaar – op de veiligheidskaart zou moeten staan. Op die kaart was maandag nog geen voorwaarschuwing te zien. Daags na ons vragen aan de diverse organisaties, was er dinsdag wel een voorwaarschuwing zichtbaar (NOTAM). Die staat voor een geplande drone-vlucht tussen zondag 13.00 uur en maandagmorgen 1.00 uur. De aanvraag daartoe is dinsdagmorgen gedaan door een drone-bedrijf, voor het Intenst Festival, en in het systeem verwerkt door iemand van defensie. En dat is goed te weten; drone-vliegers zijn nu geattendeerd op de aanwezigheid van een professioneel drone-bedrijf en behoren daarvan weg te blijven.

Van een werkelijk verbod op de andere dagen van het Intenst Festival blijkt geen sprake. De borden werken in ieder geval goed om drone-vliegers te attenderen op de mogelijke beperkingen en gevaren die bij vliegen in de buurt van een dergelijk evenement kunnen ontstaan. De veiligheidskaart geeft het werkelijke overzicht op dat moment.

Juist vanwege die hedendaagse dronetechniek, zullen er na dit weekend vast en zeker weer mooie beelden te zien zijn, van heel veel genietende mensen, waarvan hieronder beelden van voorgaande jaren: