Care Inn

Noordelijk fietspad langs spoor in Oisterwijk komt met horten en stoten


Letterlijk stukje bij beetje, met een gedeelte nog onbekend, en een gedeelte dat geheel niet voorkomt in de plannen. Het beoogde fietspad van West naar Oost en uiteraard ook omgekeerd, langs de noordkant van het spoor in Oisterwijk, komt. Of misschien ook niet. Of misschien gedeeltelijk.

CDA Oisterwijk heeft recent vragen gesteld aan het college (Burgemeester en wethouders) over het beoogde fietspad aan de Noordkant van het spoor. Voor een deel liggen daar al fietspaden; voor een deel niet. Het college laat weten dat de hier beschreven delen mogelijk in 2022, maar uiterlijk in 2023 gerealiseerd zouden moeten worden. Een deel dat in de beantwoording door de gemeente niet benoemd, betreft het deel vanuit de grote en nog groeiende wijk Pannenschuur (ten westen van de Pannenschuurlaan). Van een aaneengesloten fietspad over de volle lengte van het spoor is (nog) geen sprake.

De realisatie/aanleg/verbetering van de fietsstructuur aan de noordzijde van het spoor is opgesplitst in een viertal trajecten. Zie onder en zie ook de tekening.

Traject 1: Laarakkerweg-Nedervonder
Dit betreft een bestaand fietspad met tegels. De tegels worden vervangen voor asfalt.

Traject 2: Nedervonder-Haarenseweg
Dit betreft een bestaand asfalt fietspad. Dit fietspad krijgt een verbreding.

Traject 3: Heusdensebaan-Almystraat
Dit traject bestaat uit twee delen. Gedeeltelijk is dit reeds gepland en/of gerealiseerd. De Almystraat is volledig voorzien van een fietsstraat. Verder is er vanaf de Ambachtstraat een vrij liggende fietsvoorziening aangelegd. Deze fietsvoorziening leidt naar de nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het station. Vanaf de fietsenstalling moet het ontbrekende deel nog worden gerealiseerd richting de Heusdensebaan. Hiervoor is een uitgewerkt ontwerp beschikbaar. Dit ontwerp is echter afgekeurd door ProRail, vanwege het verhoogde risico in relatie tot de overweg. Voor het vervolg is afstemming met ProRail vereist om te komen tot een oplossing. Met ProRail is reeds contact gelegd om op korte termijn af te stemmen.

Traject 4: Gasthuisstraat-Pannenschuurlaan
Voor dit gedeelte is nog geen ontwerp beschikbaar. Alvorens te starten met het ontwerp, is ook hier overleg met ProRail vereist. Dit overleg combineert de gemeente met het overleg over traject 3.

Tekening van de beoogde plannen (Bron: Gemeente Oisterwijk)