vacature

Nog geen concreet plan voor extra opvang asielzoekers in Oisterwijk


Landelijk zit het verantwoordelijke Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met de handen in het haar; ze krijgen de stroom aan asielzoekers niet ondergebracht.

Enige tijd terug moesten voor nood opgebouwde tenten in Ter Apel worden afgebroken, en elders noodoplossingen worden gerealiseerd. Deze week was er opnieuw een probleem; de vluchtelingen lagen op het gras, en werden later die avond op de kantoren van het complex ondergebracht.Wat in Ter Apel binnenkomt, kan onvoldoende worden ondergebracht in de eveneens overvolle AZC’s in Nederland.

Gezinnen met kinderen en koffers in de rij voor binnenkomst bij een noodopvang op camping De Reebok (Foto: Jack Brekelmans).

Ondanks meerdere oproepen naar de gemeenten in Nederland, is het zo blijkt nog niet gelukt de huisvesting van asielzoekers goed te regelen. Er is meer instroom aan vluchtelingen, dan dat er na het verkrijgen van een vergunning (statushouders) doorstroomt naar reguliere huisvesting. Dit komt omdat gemeenten via de woningcorporatie een maximaal aantal woningen van het totale aanbod toewijzen aan deze statushouders. Een tekort aan woningen voor iedereen, is dus automatisch ook een tekort aan woningen voor deze doelgroep.

De vluchtelingen die door gebrek aan doorstroom niet op de volle AZC’s terecht kunnen, moeten tijdelijk elders worden opgevangen. Vorig jaar werden tijdelijk vluchtelingen ondergebracht op camping De Reebok. Ook nu zou dat een mogelijkheid zijn, net zoals bijvoorbeeld het bewoonbaar maken van leegstaande panden of gedacht kan worden aan het plaatsen van tijdelijke woonunits op (braakliggende) terreinen en in lege (sport)hallen.

In de Gemeente Oisterwijk zijn er op dit moment geen concrete plannen. Gemeente Oisterwijk laat desgevraagd weten dat regie hiervan bij de Provincie ligt. Als er plannen zijn in onze gemeente, zal de gemeente daarover communiceren.