uitgelicht

Gemeente Oisterwijk wacht op derde onderzoek Staalbergven


Het chloorlek op buitenbad Staalbergven in Oisterwijk blijkt al in maart te zijn geconstateerd; de gemeente is wachtende op een derde onderzoek.

‘Waarom is er niet voor gekozen de lekkage op te sporen en te repareren, zodat de chloorbaden op korte termijn weer geopend kunnen worden voor het publiek?’ vraagt partij Algemeen Belang zich hardop af. Ook is het vreemd dat er pas deze week een formeel persbericht is gekomen, naar aanleiding van een eveneens pas deze week genomen besluit door het college (burgemeester en wethouders). Een besluit op een situatie die al in maart bij hen bekend was. Op 22 april was er wel een bericht op de Facebookpagina van het Staalbergven, maar dat werd niet via de gemeentelijke kanalen verspreid, noch aan de pers.

Risico

Het zwembad is bijna leeg (Bron: Lia Smulders).

Uit eerdere stukken van de raad blijkt dat het risico op schade en plotselinge sluiting al enkele jaren bekend was bij zowel gemeente als raadsleden, en dat Natuurmonumenten alles behalve vervuiling in haar grond wil. Reden temeer om de baden te renoveren. Echter is het wachten op een nieuwe overeenkomst met Natuurmonumenten. Dat wachten verhoogt eveneens het risico, immers zorgt uitstel van renovatie niet voor verbetering van de installaties.

Lek

Los daarvan, vraag AB zich nu af waarom er niet gezocht is naar het lek. Volgens de partij zijn er reeds twee onderzoeken geweest, en wacht de gemeente op een derde. ‘Voor ons leken lijkt het heel simpel: als er een lek is, spoor het lek op en zorg dat je het lek dicht maakt. Waarom gebeurt dit niet en wordt er gekozen voor een 3e onderzoek, dat kennelijk zo complex is, dat seizoensopening van de chloorbaden niet wordt gehaald?’ Het zijn vragen die de partij heeft voorgelegd aan het college, voor een formele reactie.

Samen met veel inwoners vreest de partij dat het bad dit seizoen niet meer open gaat; zij roepen het college daartoe dringen op. ‘Onderzoek loopt’ zo laat de gemeentelijk woordvoerder weten, er volgt informatie nadat alle uitkomsten van de onderzoeken bekend zijn. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.

Kosten

Het is hoogseizoen, en er komen dagen van 27-28 graden aan. Het sluiten van de chloorbaden kost niet alleen veel ergernis en teleurstelling bij inwoners en vakantiegangers, maar gaat hoe dan ook ook de gemeentekas raken.  De gemeente heeft de entree voor het nog wel geopende ven en strand noodgedwongen verlaagd naar een symbolische 1 euro, dus zal het inkomsten missen. Ook is dan nog de vraag hoe groot de schade is, en wat het kost om de installaties tijdelijk weer aan de gang te krijgen.

Zodra er meer informatie is over het onderzoek en de eventuele oplossing, zullen we u daarvan uiteraard op de hoogte brengen.