bosch car service

Energietoeslag kan in Oisterwijk nu worden aangevraagd


Het kabinet heeft de energietoeslag verhoogd van € 200 naar € 800. Inwoners van gemeente Oisterwijk kunnen deze nu aanvragen.

 

Niet alleen een toeslag, ook besparen helpt. Ga langs voor advies over energie bij het Enegrieloket (Bron: Energieloket Oisterwijk)

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gaf half maart aan dat alle lichten op groen stonden, maar Gemeente Oisterwijk liet daags daarna op 17 maart weten dat er in Oisterwijk niet voor is gekozen om meteen al een deel te betalen: ‘omdat dit achteraf zowel voor inwoners als voor onze medewerkers zorgt voor onduidelijkheid en veel werk is. Begin mei zal duidelijk zijn op welke manier inwoners met een laag inkomen de eenmalige energietoeslag kunnen aanvragen en/of voor welke inwoners die automatisch wordt toegekend.’ Inwoners die hierdoor in de problemen komen konden (en kunnen alsnog) contact zoeken met Schuldhulpverlening via Loket Wegwijs Oisterwijk.

Politiek

Myrte Hesselberth van partij PRO riep destijds als enige lokale partij op om haast te maken. Het college (burgemeester en wethouders) werd door hen aangespoord de energietoeslag zo snel mogelijk uit te keren, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Voor inwoners die al bekend waren bij de gemeente omdat zij een uitkering ontvangen werd de uitkering medio april automatisch uitbetaald.

Overige inwoners die aanspraak willen maken op de Energie Toeslag kunnen vanaf heden (hier) hun aanvraag indienen.