ondernemers

Resultaten media enquête


Afgelopen weken is een media enquête verspreid, met het verzoek aan inwoners in onze gemeente om een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen gingen over alle vormen van publicatie dóór de lokale media, vóór de inwoners van Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk.

Leest u liever de krant, kijkt u graag TV of volgt u het internetnieuws? (Foto: Joris van der Pijll)

De resultaten van deze bevraging zijn verwerkt in onderstaande overzicht. Deze informatie is in dit geval niet gebaseerd op feitelijk meetbare cijfers, maar bestaat uit indrukken en meningen van de deelnemers aan deze enquête (respondenten). Opgemerkt moet worden dat het aantal respondenten helaas niet voldoende is om alle resultaten mee te kunnen nemen in de samenvatting. Toch kunnen we uit de reacties enkele conclusies ophalen.

Uiteraard zijn reacties van niet toepasselijke doelgroepen uitgefilterd. Zo tellen bijvoorbeeld bij vragen over de bezorging uiteraard alleen de reacties mee van inwoners zonder nee-nee sticker, en van het Haarens Klokje zijn alleen de resultaten van de inwoners van Haaren meegewogen (et cetera). Individueel geplaatste opmerkingen, tips, opbouwende kritiek en complimenten staan niet in onderstaande overzicht, maar zijn uiteraard ook gewaardeerd ontvangen. Met nogmaals dank aan alle deelnemers!

Conclusies uit de media enquête

Interesse

54% lees het liefste nieuws over het eigen dorp; 45% ziet graag de berichten van alle dorpen in onze gemeente samen.

Interesse in ‘gemeentelijke berichten’ is het grootste (84%), ‘historische informatie’ (52%) en ‘recreatieve aankondigingen’ (52%) komen daarna, met vervolgens ‘natuurbeleving’ (48%) en ‘winkelweetjes/ ondernemers’ (46%). Opvallend is dat ‘goededoelen’ als laagste scoort (11%). Daarna volgen ‘sportverslagen’(30%), ‘112 berichten’ (39%), ‘gezondheid en zorg’ (43%) het ‘politieke debat’ (44%) en ‘vrolijke onderwerpen’ (44%).

Een ruime meerderheid van 69% leest het liefste middellange berichten met enige uitleg. Korte (19%) en lange teksten (12%) zijn duidelijk minder in trek. Met name de hoeveelheid aan berichten die inwoners tot zich krijgen, en het behouden van aandacht zijn argumenten om geen lange teksten te willen lezen. Enige diepgang en achtergronden kunnen redenen zijn juist wat meer uitleg te geven.

Kijkgedrag

Nieuwsklok wordt wekelijks het meeste gelezen (regelmatig tot vaak 81,6%). In het dagelijkse nieuws op internet is dat Oisterwijknieuws.nl (65%) gevolgd door de tweewekelijkse Uitstraling (52%). Van de specifieke Haarense media lezen de meeste het Haarens Klokje (19%) en ook Haaren.nu (14%). De videomakers scoren achtereenvolgend: Oisterwijk in Beeld (34%), LOVO (29%), Moergestel TV (22%) en HOS TV (10%).

Van specifiek de respondenten uit Haaren kijken het meeste naar achtereenvolgens Haarens Klokje (78%), Nieuwsklok (61%), Haaren.nu (49%) en een gedeelde plek voor LOVO en Oisterwijknieuws.nl (39%), de overige minder.

Iets meer dan de helft (52%) van de mensen die naar de items van de zendgemachtigde lokale omroepen (LOVO-MTV) kijken, doen dat op TV. Het overige kijkt digitaal via internet, naar zowel de lokale omroepen alsmede de digitale filmmakers (HOS TV en Oisterwijk in Beeld). Digitaal kijken de meesten naar die video’s via Oisterwijknieuws.nl, daarna volgen diverse social media.

Bezorging

10% van de respondenten heeft een nee-nee sticker, en kiest er daarmee bewust voor om geen huis-aan-huisbladen te ontvangen. Van de mensen zonder nee-nee sticker vindt 53% de bezorging van de Nieuwsklok goed, 41% matig tot slecht en 6 % ontvangt het weekblad structureel niet. Bij het tweewekelijkse blad De Uitstraling ervaart 56% de bezorging goed, 17% matig tot slecht en 27% zegt deze niet te ontvangen.

Specifiek voor de sinds kort bij onze gemeente behorende inwoners uit de kern Haaren liggen die verhoudingen anders. De bezorging van het Haarens Klokje (deze komt alleen in Haaren) is voor 90% goed, 5% matig tot slecht en 5% niet (alleen inwoners Haaren zijn meegewogen). De bezorging van Nieuwsklok scoort bij de Haarense respondenten voor 30% goed, 55% matig tot slecht, en 15% ontvangt de krant niet. Bij De Uitstraling is 10% goed, 5% matig tot slecht, en 85 % ziet het blad niet.

Kwaliteit

Over de inhoudelijke kwaliteit van de berichten en video’s in de diverse media zijn de reacties verdeeld. Duidelijk is dat de ene lezer zich meer thuis voelt bij de ene, en de andere lezer/ kijker liever de ander volgt.

Maar liefst 91% van de respondenten geeft aan dat het goed is dat lokale media werken met vrijwilligers. Te hoge kosten voor betaalde krachten, lokale kennis en betrokkenheid zijn veel gegeven argument vóór de inzet van vrijwilligers; enige aanwezigheid van betaalde krachten wordt als pré beschouwd. 74% van de respondenten vindt dat lokale media een ervaren redacteur / redactie moet hebben.

85% stelt dat de lokale media meer kunnen samenwerken. Uit de reacties blijkt dat de diversiteit van diverse media behouden moet blijven, en ook het dorpse karakter moet blijven bestaan. Tegelijk stellen een groot aantal respondenten dat er in onze gemeente teveel media zijn die kunnen worden samengevoegd. Respondenten geven aan dat het dubbel werk voorkomt, het kosten kan besparen en inwoners kunnen het lokale nieuws met minder media beter volgen.

69% van de respondenten vindt het belangrijk dat ze als lezer/ kijker zelf reacties kunnen plaatsen. Bij de digitale media kan dat direct gekoppeld aan het bericht (hoofdzakelijk via Facebook). Bij de papieren versies is dat niet mogelijk; daar kan men een ingezonden stuk inzenden.

Gemeente

Uit de interesse peiling (zie boven) was al duidelijk dat inwoners de gemeentelijke informatie van belang vinden. 87% is van mening dat de informatie van de gemeente in alle media identiek moet worden opgenomen. Op dit moment ontvangt alleen Nieuwsklok hiervoor een vergoeding.

58% stelt dat de gemeente meer zou moeten bijdragen aan de kosten van de media; tegen 26% die aangeeft meer reclame te accepteren en 15% zou zelf willen bijdragen aan de kosten. De gemeente zou volgens 36% minimaal 5 euro per inwoner per jaar aan de lokale media moeten bijdragen; voor 32% mag dat 10 euro zijn en 12% vindt 20 euro reëel. Een gemeentelijke bijdrage aan de kosten zou voor 37% van de respondenten in verhouding moeten staan tot de productiekosten; 22% stelt dat alle media dezelfde vergoeding moeten krijgen, en 21% stelt die vergoeding afhankelijk van de kijkcijfers.

73% is van mening dat de gemeente bij betaling aan de media geen enkele invloed mag hebben op de publicaties; 22% stelt dat gemeente dit wel mag over de specifiek door gemeente betaalde publicaties; tot slot zegt 5% dat de gemeente bij meebetalen mag meebeslissen over alle publicaties. Welke situatie er ook is (of nog komt); voor 90% is men het er over eens dat gemeente en media duidelijk melding moeten maken van de gemaakte afspraken én betalingen.