bosch car service

Touringcarchauffeurs voor bezoekers Rebirth Festival met diverse gebreken gecontroleerd door ILT


Inspecteurs van het ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, hebben zaterdag de touringcar chauffeurs gecontroleerd die bezoekers naar Rebirth Festival hebben gebracht.

Inspecteurs van de ILT zijn actief bij Rebirth Festival Haaren (Bron: ILT)

Dergelijke controles zijn belangrijk om de kwaliteit en daarmee ook de veiligheid van het personenvervoer te waarborgen. Zaterdag werd door de ILT bij het Rebirth Festival onder andere de volgende overtredingen geconstateerd: rijden zonder geneeskundige verklaring; geen communautaire vergunning (Eurovergunning voor transport); geen kentekenbewijs in bus; reisblad niet goed ingevuld; symbool land bij begin of einde werkperiode en/of bij grensovergang niet ingevoerd in de tachograaf.

De controle heeft plaats gevonden in goed overleg met de organisatie van Rebirth Festival.