bosch car service

Oisterwijk in top 100 meest vervuilende ammoniak-bronnen (Update)


Een bedrijf in de gemeente Oisterwijk staat in de top honderd van meest vervuilende ammoniak-bronnen van Nederland.

Christianne van der Wal-Zeggelink (Minister voor Natuur en Stikstof) heeft in reactie op vragen van GroenLinks informatie gegeven over de top 100 van meest uitstotende ammoniak- en stikstof-bronnen in Nederland. In de ‘Top100 van stikstofoxiden-bronnen’ komen geen locaties voor uit onze gemeente; in de ‘Top100 van ammoniak-bronnen’ staat een locatie in de gemeente Oisterwijk op nummer 33. Het betreft gegevens afkomstig uit de emissieregistratie over het meest recente jaar 2019.

Ammoniak

Een boer is zijn land aan het bemesten (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

Ammoniak wordt onder andere gebruikt voor het maken van kunstmest, schoonmaakmiddelen en koelmiddel voor grote koelinstallaties. Het is ook aanwezig in mest. Het ontstaat wanneer een dier eiwitten heeft gegeten. Mensen kunnen last hebben van ammoniak bij sterke concentraties en het zorgt in de natuur voor afname van biodiversiteit. Volgens het RIVM is het overgrote deel van de uitstoot van ammoniak afkomstig van de landbouw; het gaat dan om mest van dieren en het gebruik van kunstmest. Planten die van deze stof ‘houden’ overwoekeren andere soorten; dieren die moeten leven van die afwezige plantensoorten vertrekken of sterven uit.

Natura 2000

Vanwege de ligging van Oisterwijk bij te beschermen Natura 2000 gebieden, is beperking van uitstoot van stikstof en ammoniak extra belangrijk. Informatie over de uitstoot in het omliggende gebied moet inzicht geven in de nadelige effecten op het natuurgebied en eventueel te nemen bronmaatregelen. De samenhang tussen bron- en natuurmaatregelen is input voor de gebiedsplannen die volgens het ministerie in juli 2023 gereed zijn.

Er worden in de overzichten uit privacy overweging geen namen genoemd van de betreffende bedrijven.

Update
Het kan zijn dat er na 2019 aanpassingen zijn gedaan waardoor verbeteringen zijn doorgevoerd.

Ook blijkt achteraf dat er door het ministerie / RIVM in de lijst onterecht locaties zijn opgenomen die een onjuiste weergave laten zien.

Update 2

na de herziening staat een bedrijf uit Oisterwijk op plek 14. Opgemerkt dat deze cijfers uit 2019 zijn, en er tussentijds mogelijk aanpassingen zijn geweest.