Krekul

Mini en maxi raad besluit in oude raadhuis over woningbouw


De jeugd was donderdag in de raadszaal aanwezig, en ook de volwassen raadsleden konden weer terugkeren naar ‘hun’ vertrouwde raadszetel. Het was de eerste raadsvergadering in het oude raadhuis nadat men vanwege corona online en in Tiliander ging vergaderen.

Kinderen op bezoek in de raad (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Burgemeester Hans Janssen heeft donderdagmiddag in de raadszaal een miniraadsvergadering gehouden met een aantal kinderen van de scholen in onze gemeente. Op die manier maken zij kennis met het raadswerk.

Voor wethouder Eric Logister kon de dag al helemaal niet stuk. ‘Terug in de raadzaal. Ik mag vandaag voor de eerste keer in deze zaal aanschuiven!’ Na zijn benoeming was het er nog niet van gekomen om in de officiële raadszaal zitting te nemen.

terug in de raadszaal (Bron: Eric Logister – Twitter).

Bouwen!

Logister kreeg alle stemmen voor ‘zijn’ woonzorgvisie, waar afgelopen jaar aan is gewerkt. Het document schetst de randvoorwaarden voor 150 woningen per jaar, met 35% sociaal, en vertelt ook over de gewenste uitgangspunten van die woningbouw, met de nodige aandacht voor de leefbaarheid van te realiseren woonwijken.

Ook voor de grootse plannen met Tilburg om op termijn duizenden woningen te gaan bouwen tussen Oisterwijk en Tilburg werd principe akkoord op gegeven. Voor behoud van groen, in een gezonde combinatie met het hoognodige bouwen, werd vóór gestemd op een motie van partij PRO.

Het college (burgemeester en wethouders) kan komende maanden gaan werken aan het uitvoeringsplan, om de uitgangspunten in de woonzorgvisie om te zetten in het inplannen van daden. Niets zou ‘bouwen, bouwen, bouwen’ nu nog in de weg moeten staan. Uiteraard met inspraak van inwoners, én regelmatige aanwijzingen en waar nodig instemming van de raad…

Lees meer over woningnood in Oisterwijk.