uitgelicht

Lintjesregen in Oisterwijk Moergestel en Haaren


Burgemeester Hans Janssen heeft onderstaande personen vandaag verrast met een Koninklijke onderscheiding.

Klik hier en bekijk alle foto’s!

Marion Bergman-Ermen – Oisterwijk

Burgemeester Hans Janssen ging dinsdag al vrooeg op pad (Bron: Gemeente Oisterwijk)

1974 – 2002 gediplomeerd EHBO’er, reanimatie en AED, EHBO vereniging Oisterwijk
2004 – heden vrijwilliger Rode Kruis, EHBO’er, evenementen hulpverlener, EHBO instructrice
2010 – heden oprichtster en muzikaal leider levensliederenkoor De Molenzangers vele jaren dirigente/pianiste Johannes XXIII Parochie Berkel-Enschot

Van 1974 t/m 2002 heeft mevrouw Bergman – Ermen zich ingezet voor de EHBO-vereniging in Oisterwijk. Ze heeft alle herhalings- en bijscholingslessen gevolgd en was een EHBO’er met gevoel voor de medemens in nood en hielp de slachtoffers liefdevol. Ze heeft zich verder bekwaamd, door een reanimatiecursus te volgen en daarbij het inzetten van de AED. Samen met haar partner heeft ze nog steeds een AED-apparaat en verbandpost aan huis. Tevens haalde zij de aantekeningen sport- en verbandleer. Mevrouw was een goede, deskundige, behulpzame EHBO’er die naast haar verplichte herhalingslessen en ander vrijwilligerswerk veel tijd vrijmaakte om in het weekend EHBO diensten te draaien bij evenementen.

Vanaf 2004 is mevrouw Bergman – Ermen actief bij het Nederlandse Rode Kruis, locatie Oisterwijk. Zij zet zich nog steeds in bij evenementen. Daarnaast heeft ze een uitgebreidere opleiding gevolgd als evenementenhulpverlener (EHV). Ruim vijf jaar is zij weer EHBO-instructrice en verzorgt zij regelmatig EHBO-lessen binnen de EHBO-groep van het Nederlandse Rode Kruis. Tevens geeft ze reanimatielessen bij de Stichting Oisterwijk Heartsafe. Zij is mede-oprichtster van de actieve Rode Kruis Jeugd EHBO-groep waar zij samen met andere vrijwilligers ook de lessen voor verzorgt.

De Molenzangers uit Oisterwijk zorgen voor muzikaal vermaak (Foto: Fotografie Simone).

Vanaf 2010 zet mevrouw Bergman – Ermen zich in voor levensliederenkoor De Molenzangers als dirigente en muzikaal leider. Ze is van grote waarde voor het koor en haar niet aflatende zorg en energie kent geen grenzen. Ze verzorgt repetities, is mede verantwoordelijk voor de keuze van de muziek, is dirigente en muzikaal leider en bespeelt de piano of keyboard wanneer nodig. Daarnaast organiseert ze mede optredens en organiseert een jaarlijkse korendag in de gemeente Oisterwijk. Mevrouw Bergman – Ermen is reeds vele jaren actief voor diverse (kerk)koren zowel in Oisterwijk, Helvoirt als in Berkel-Enschot.

Kees van den Bersselaar – Oisterwijk

1971 – 2015 financieel administrateur parochie Johannes XXIII en haar rechtsvoorgangers
2004 – heden secretaris/penningmeester/inkoper kookclub Durendael Culinair
2007 – heden oud-bestuurslid, wedstrijdleider Petanqueclub Oisterwijk
Vele jaren klusjesman, conciërge, algemeen vrijwilliger De Krekul (cultureel educatief centrum
Oisterwijk)

De Krekul in Oisterwijk

Van 1971 t/m 2015 heeft de heer Van den Bersselaar zich ingezet voor een van de rechtsvoorgangers van de huidige Heilige Paus Johannes XXIII parochie in Berkel-Enschot als financieel administrateur ter ondersteuning van de penningmeester en het kerkbestuur. Vanaf 1971 heeft hij 41 jaar de administratie verzorgd voor de Heilige Lambertusparochie in Udenhout en daarna nog 3 jaar voor de centrale financiële administratie van de door de fusie met de parochies Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout ontstane parochie Heilige Paus Johannes XXII.

Reeds vele jaren is de heer Van den Bersselaar vrijwilliger bij stichting De Krekul. De Krekul is een creatief en cultureel centrum in Oisterwijk waar jong en oud in een gemoedelijke sfeer deel kunnen nemen aan een groot aantal cursussen. De heer Van den Bersselaar is het manusje van alles bij De Krekul: hij repareert en onderhoudt alles in en om het gebouw en bij calamiteiten is hij de eerste die aanwezig is om te helpen. Tevens fungeert hij als contactpersoon richting allerlei instanties en bedrijven. Ook voor de jaarlijkse Open Dag is hij in touw en als er een stemlokaal ingericht moet worden in De Krekul.

Vanaf 2004 zet de heer Van den Bersselaar zich in voor kookclub “Durendael Culinair”. In het begin hielp de heer Van den Bersselaar de voorzitter, maar geleidelijk nam de heer Van den Bersselaar het financiële gedeelte over. Tevens houdt hij de ledenadministratie bij en zorgt gedeeltelijk voor de inkoop.

In 2007 werd de heer Van den Bersselaar lid van Petanqueclub Oisterwijk (PCO). Al vanaf die tijd zet hij zich actief in als vrijwilliger voor de club en doet dat nu nog steeds. Hij is actief als wedstrijdleider en behaalde daarvoor ook het officiële diploma wedstrijdleider van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond). In 2008 nam de heer Van den Bersselaar zitting in het bestuur van PCO. Vanuit die functie was hij belast met wedstrijdzaken. Hiervoor onderhield hij nauwgezet contact met de NJBB en met andere petanque verenigingen in Midden-Brabant. Daarnaast maakt hij de jaarkalender met daarop alle activiteiten en maakte hij een rooster voor de bediening van de computer tijdens wedstrijden en grote toernooien en zorgde ervoor dat de inschrijvingen voor wedstrijden probleemloos verliepen. In plaats van bestuurslid werd hij lid van de evenementencommissie. Omdat de heer Van den Bersselaar erg handig is, levert hij tevens hand- en spandiensten voor de commissie onderhoud daar waar het gaat om elektrische installaties en verwarming.

Jan de Bresser – Oisterwijk

1982 – heden vrijwilliger Rode Kruis Oisterwijk
2008 – heden vrijwilliger stichting Döllekesgat Oisterwijk
2013 – heden vrijwilliger Tandemclub Vught
2016 – heden vrijwilliger onderhoud bij stichting Heartsafe Oisterwijk

Een AED bij de entree van Tiliander

Vanaf 1982 zet de heer De Bresser zich in voor Rode Kruis Oisterwijk. De heer De Bresser ging als vrijwilliger mee naar vakantieweken van het Rode Kruis en hij verzorgde het vervoer van mensen naar een vakantieweek op de Henri Dunant of vakantiehuis. Met ingezameld geld van een gala heeft het Rode Kruis een Personeel Ambulance Materiaal (PAM) wagen kunnen kopen. De heer De Bresser zorgt ervoor, dat de chauffeurs worden getraind om op de PAM te mogen rijden. Ook regelt hij de keuringen en reparaties. Tegenwoordig is de heer De Bresser nog steeds actief bij evenementen als EHBO-er en als chauffeur van de PAM. De heer De Bresser onderhoudt de verbandkoffers en bestelt verbandmateriaal. Ook voor allerlei kleine en grote klussen in het Rode Kruis / EHBO gebouw staat hij altijd klaar.

Vanaf 2008 is de heer De Bresser vrijwilliger bij Stichting Döllekesgat te Oisterwijk. De heer De Bresser is vrijwilliger bij de Boerenbruiloftcommissie. Tevens is hij vrijwilliger bij de technische commissie. Deze commissie onderhoudt en maakt materialen voor carnaval.

Vanaf 2013 is de heer De Bresser vrijwilliger bij tandemclub Vught. Tandemclub Vught is opgericht voor mensen, die vanwege een visuele handicap niet zelfstandig recreatieve fietstochten kunnen rijden. Op de zaterdagen dat er een tandemtocht wordt gereden zorgt de heer De Bresser ervoor dat de vrachtwagen met de container met 31 tandems en de bezemwagen met aanhanger naar het vertrekpunt van de tocht worden gebracht. Hij helpt met uitladen van de tandems, het goed zetten van de sturen, het oppompen van de banden enz. zodat ze zo snel mogelijk kunnen starten. Tijdens de tocht bestuurt de heer De Bresser de bezemwagen met aanhanger met de reserve-tandems. Mochten er onderweg problemen zijn dan worden deze door hem opgelost. Ook ondersteunt hij bij het oversteken als brigadier. Buiten de tochten om zorgt de heer De Bresser voor het onderhoud van de tandems.

Vanaf 2016 is de heer De Bresser vrijwilliger bij de stichting Heartsafe Oisterwijk. De heer De Bresser is lid van de technische commissie waarbij hij met een klein team controles uitvoert aan de diverse systemen en kasten. Hij is verantwoordelijk voor de meldingen van storingen die gemeld worden bij de AED-systemen die operationeel zijn. Sedert enkele jaren voert hij ook een aantal keer een grote inspectieronde uit langs alle AED-systemen, vooral tijdens perioden van vorst en bij hittegolven.

Wim Jansen – Moergestel

1955 – 2020 mede opleider muzikanten harmonie Prinses Juliana Moergestel
1980 – 1985 oprichter en bestuurslid jongenskoor Irene
1989 – 2012 instructeur S(t)aporkest d’Ambiejans
1992 – heden reparateur klokken
2008 – heden organist stichting Vrienden van St. Jan Moergestel
2010 – heden bestuurslid koor Agge Mar Weg Bent
2010 – heden muzikant bij activiteiten Thebe Park Stanislaus

Koor Agge mar weg bent

Van 1955 t/m 2020 is de heer Jansen lid geweest van de harmonie prinses Juliana in Moergestel. Als lid heeft hij geen concert of repetitie gemist. Daarnaast heeft hij regelmatig muzikale ondersteuning verleend bij evenementen in en rondom het dorp. Maar de heer Jansen was geen gewoon lid, maar belangrijker nog: hij leidde mede muzikanten op door hen als vrijwilliger les te geven.

Van 1980 t/m 1985 zette de heer Jansen zich in voor jongenskoor Irene. Het bestaande mannenkoor behoefde destijds aanvulling. Daartoe richtte hij een jongenskoor op waarvoor hij als dirigent actief was.

Van 1989 t/m 2012 is de heer Jansen actief geweest voor S(tap)orkest d’Ambiejans als bestuurslid en instructeur. Als instructeur heeft hij vorm gegeven aan de band.

De heer Jansen is in 1992 gestart met het repareren van klokken. Hij heeft sindsdien naar schatting ruim 500 klokken gerepareerd. Hij doet dat nog steeds voor mensen voornamelijk uit de gemeente Oisterwijk. Daarnaast verzorgt hij vanaf 2008 het orgelspel in de kerk in Moergestel. Tevens zorgt hij voor de muzikale begeleiding van de activiteiten tijdens Moergestel Kerstdorp en is hij de muzikale begeleider van het koor bij vieringen bij de Mariakapel.

Vanaf 2010 zet de heer Jansen zich in voor het koor Agge Mar Weg Bent. Hij is mede oprichter en bestuurslid. Hij zorgt voor alles wat te maken heeft met de begeleiding van het koor: de muziekkeuze als lid van de muziekcommissie en hij is leider van de begeleidingsband. De heer Jansen is de toetsenist van het elektrisch orgel en ook speelt hij accordeon en gitaar.

De heer Jansen zorgt vanaf 2010 voor de muzikale omlijsting van maatschappelijke activiteiten in zorgcentrum Park Stanislaus Moergestel. Hij verzorgt dan bijvoorbeeld het samenzanguurtje voor de bewoners of gezellige achtergrondmuziek tijdens een maaltijd. Ook verzorgt hij regelmatig het orgelspel tijdens de avondmis in de kapel. Jaren achtereen was de heer Jansen de vaste begeleider tijdens het cabaret van de Stanislausdag.

Fons Klaasen – Oisterwijk

2005 – heden ondersteuning leden Verenigde Senioren Oisterwijk (VSO) bij belastingaangifte
2005 – heden coördinator activiteiten VSO
2006 – 2016 gastheer cultureel centrum Tiliander
2007 – heden secretaris/bestuurder VSO
2010 – heden vrijwillig adviseur leden VSO

Fons Klaasen, vrijwilliger bij VSO

Vanaf 2005 zet de heer Klaasen zich in voor Verenigde Senioren Oisterwijk (VSO). VSO maakt als afdeling deel uit van KBO-Brabant. Sinds 2005 ondersteunt de heer Klaasen leden van Verenigde Senioren Oisterwijk bij het doen van belastingaangifte en het leggen van contact met de belastingdienst. Sinds 2005 geeft de heer Klaasen tevens sturing aan de vele activiteiten die voor ouderen worden georganiseerd. Sinds 2007 verzorgt de heer Klaasen als secretaris/bestuurder van Verenigde Senioren Oisterwijk de oproepen en verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen en alle inkomende en uitgaande correspondentie. Iedere maand verzorgt hij tevens de nieuwsbrief voor de leden. Hij verzorgt de inhoud van de nieuwsbrief en coördineert de distributie. Naar buiten toe fungeert de heer Klaasen als aanspreekpunt voor de VSO en ook binnen de vereniging komen de lijnen bij hem samen. Kortom de heer Klaasen is voor de VSO het centrale punt waar de leden met alle praktische zaken terecht kunnen. Sinds 2010 staat de heer Klaasen de leden van Verenigde Senioren Oisterwijk met raad en daad bij, bij complexe problematiek.

Van 2006 t/m 2016 is de heer Klaasen gastheer geweest bij cultureel centrum Tiliander in Oisterwijk. Hij hield zich bezig met het verwelkomen van mensen, het verwijzen naar hun plaatsen en het beantwoorden van eventuele vragen. Daaraan toegevoegd andere voorkomende werkzaamheden zoals klaarzetten en opruimen van de zaal.

Jan Larmit – Haaren

1995 – 2005 vrijwilliger Sinterklaasfeest scouting Sint Joris
1995 – 2018 activiteitencommissie IVN Oisterwijk
2010 – heden activiteitencommissie KBO
2018 – 2019 activiteitencommissie Parkinson café Midden Brabant

Jong en oud loopt mee met IVN (Foto: Leny van Schijndel)

Van 1995 tot 2005 heeft de heer Larmit zich ingezet voor het Sinterklaasfeest voor scouting Sint Joris te Haaren.

Van 1995 tot 2018 zat de heer Larmit in de werkgroep Ledenactiviteiten van IVN Oisterwijk (natuureducatie Oisterwijk). In deze werkgroep organiseerde hij allerlei activiteiten t.b.v. de leden van
IVN Oisterwijk.

Vanaf 2010 is de heer Larmit lid van de activiteitencommissie van KBO Haaren. Ook zat hij van oktober 2010 tot februari 2013 in het bestuur. De heer Larmit houdt zich vooral bezig met het organiseren van eendaagse activiteiten en meerdaagse vakantiereizen.

De heer Larmit is vanaf 2017 lid van Parkinsoncafé Midden Brabant. In 2018 en 2019 heeft de heer Larmit zich ingezet voor de activiteitencommissie. Hij organiseerde bijeenkomsten en de
nieuwjaarsreceptie.

Corrie Larmit – van Breugel – Haaren

Sinterklaas in Haaren (Foto: Michelle Bosmans)

1995 – 2005 vrijwilligster Sinterklaasfeest scouting Sint Joris
1995 – 2018 activiteitencommissie, natuurgids, begeleider IVN Oisterwijk
2018 – 2019 activiteitencommissie Parkinson café Midden Brabant

Van 1995 tot 2005 was mevrouw Larmit – Van Breugel actief als vrijwilliger bij het Sinterklaasfeest van Scouting Sint Joris te Haaren.

Van 1995 tot 2018 is mevrouw Larmit – Van Breugel actief geweest voor IVN Oisterwijk (natuureducatie Oisterwijk). Ze was lid van de werkgroep Samen De Natuur In (SDNI). Deze werkgroep organiseert activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, die belangstelling hebben voor de natuur. Mevrouw was een van de vaste begeleiders van deze activiteiten. Daarnaast was ze vrijwilliger in de werkgroep Ledenactiviteiten van IVN Oisterwijk. Deze werkgroep organiseert diverse activiteiten met het doel om leden te verbinden in een prettige sfeer.

Mevrouw Larmit – Van Breugel is vanaf 2017 lid van Parkinsoncafé Midden Brabant. In 2018 en 2019 heeft mevrouw Larmit zich ingezet voor de activiteitencommissie. Zij organiseerde bijeenkomsten en de nieuwjaarsreceptie.

Jeanne Wolfs – van Rijthoven – Oisterwijk

2002 – heden mantelzorg/ondersteuning/helpende hand voor buurtbewoners en vrienden
2006 – heden activiteitenbegeleidster straatvereniging Peperactief
2012 – heden activiteitenbegeleidster wijkcentrum De Waterhoef Oisterwijk
2014 – heden begeleiden bewoners Goed Wonen Oisterwijk
2015 – heden vrijwilligster St. Jozef Parochie
2017 – heden vrijwilligster ijsbaan Oisterwijk

De jeugd vermaakt zich op het ijs (Foto: Claudia Copal)

Mevrouw Wolfs – Van Rijthoven zet zich vanaf 2002 in als mantelzorger/helpende hand/ondersteuner voor buurtbewoners en vrienden. Hierbij moet gedacht worden aan boodschappen doen, bedden opmaken, eten maken/brengen bij ziekte, vervoer naar ziekenhuis/dokter/tandarts, poetsen in huis, helpen met wassen en aankleden, de was doen, meenemen in de rolstoel voor een wandeling etc. Zij is hier enorm druk mee, niets is haar teveel.

Sinds de oprichting van de straatvereniging Peperactief in 2006 is mevrouw Wolfs – Van Rijthoven actief voor de vereniging in de commissie ‘lief en leed’. Deze commissie biedt troost en vreugde aan de buurtbewoners. Verder is ze behulpzaam bij alle activiteiten van de straatvereniging.

Mevrouw Wolfs – Van Rijthoven is vanaf 2012 actief voor Stichting De Waterhoef (Wijkcentrum). Ze heeft vele jaren haar hulp aangeboden om uiteindelijk sinds 2015 vaste vrijwilliger te zijn bij Stichting De Waterhoef. De stichting kan altijd een beroep op haar doen bij het ondersteunen van activiteiten.

Sinds 2014 is mevrouw Wolfs – Van Rijthoven vrijwilligster bij Goed Wonen Oisterwijk (een gezamenlijk huis voor mensen met een beperking). Ze bezorgt de bewoners een leuke dagbesteding door spelletjes met ze te doen, te gaan wandelen, een praatje te maken en dergelijke.

Daarnaast is mevrouw Wolfs – Van Rijthoven vanaf 2015 vrijwilligster bij de St. Jozef Parochie in Oisterwijk. Ze verzorgt diverse keren per jaar een warme versnapering voor de vrijwilligers van de
begraafplaats van de parochie. Tevens houdt ze de kantine van de Joannes begraafplaats schoon.

Vanaf 2017 is mevrouw Wolfs – Van Rijthoven actief voor de jaarlijkse ijsbaan in Oisterwijk. In december en januari staat ze klaar voor de ijsbaan. Ze zit dan achter de kassa en begeleidt de jeugd tijdens het schaatsen. Daarnaast is ze altijd bereid om extra bij te springen waar nodig.

DTZ logo low