bosch car service

Het KVL Velleke: Heel veel afvalwater


Wekelijks publiceren wij een anekdote uit de Velleke’s, het informatieblad van en voor medewerkers van de KVL van 1975 tot en met 1993. Ze zijn zorgvuldig bewaard door voormalig medewerker Bep van den Berk en geschonken aan de Collectie van Ad Wolfs adr. Zn. Stichting behoud cultureel en industrieel erfgoed Moergestel.

Waterzuivering

Ik onderzoek het water… (Bron: Velleke nr. 10)

In het tiende Velleke een uitgebreid verhaal over de waterzuivering. De kosten die berekend worden voor het lozen van het sterk vervuilde water op het riool, maken een eigen waterzuivering noodzakelijk. Het personeel – zo merkt de redactie op – kan meehelpen door geen plastic bekertjes in de afvoer te gooien. Verder zorgen stukjes leer en andere vervuiling voor hoge kosten. Ook worden er strengere eisen gesteld aan het slib, dat vanwege de vervuiling met chroom niet meer gebruikt kan worden.

Het is duidelijk, dat er steeds meer aandacht is voor het milieu…

 

Klik en lees hier dit Velleke

Klik hier en lees eerdere edities