uitgelicht

Gif blijft bij bestrijden eikenprocessierups


Gemeente Oisterwijk gaat waar mogelijk meer inzetten op de stimulering van biodiversiteit, maar blijft voorlopig ook spuiten met bestrijdingsmiddelen.

Met een gifspuit in de straat wordt verspreiding van de rupsen tegengegaan (Bron: Twitter/ @NieuwJansen)

Eind 2021 is de aanpak voor het beheersen van de eikenprocessierups geëvalueerd en is bekeken wat de aanpak voor 2022 wordt. Hierbij is ook advies van het B-team ingewonnen en is er een burgerenquête gehouden. Hierna is nieuw beleid vastgesteld: ‘We bestrijden de rups preventief op plekken waar veel (kwetsbare) mensen komen, langs drukke fiets- en wandelroutes en op plekken waar in het verleden zeer veel overlast ervaren is. Vervolgens wordt in het seizoen curatief bestreden op basis van meldingen van overlast.’

Dit bestrijden doet de gemeente met wat ze zelf een ‘biologisch bestrijdingsmiddel’ noemen. Dit middel bestaat uit een biologisch verkregen gifstof (bacteriepreparaat), die in de natuur voorkomt. Het nadeel van deze stof is dat ook andere insecten en de vogels die van die insecten leven er nadeel van ondervinden. Het is daarom dat liefhebbers van de natuur bezwaar maken tegen het grootschalig spuiten en opteren voor een andere aanpak. Gemeente Oisterwijk gaat dit gedeeltelijk doorvoeren. ‘We blijven door middel van stimuleringsregelingen en in projecten de biodiversiteit bevorderen. Daarmee komen er meer natuurlijke vijanden van de rups en herstelt het biologische evenwicht.’

Met de ‘dikke huid’ van zijn pak, heeft deze bestrijder geen last van scherpe haartjes (Foto: Leny van Schijndel)

Uit de evaluatie in 2021 is naar voren gekomen dat er zowel mensen zijn die meer overlast voor lief nemen als er geen gifstoffen worden gespoten, maar ook inwoners zijn die bij risico op overlast en gezondheidsproblemen juist wel vinden dat die bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. Voor de toekomst is actief inzetten op natuurlijke bestrijding gewenst, met bijvoorbeeld andere boomkeuzes, meer bermplanten, vogel-nestkastjes en dergelijke. Volgens het B-team heeft indien nodig wegzuigen de voorkeur; spuiten niet. In 2022 verwacht de gemeente 40% minder bestrijdingsmiddelen in te zetten ten opzichte van 2021.